slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Kurz Genetické poradenství v praxi

V pátek 18. ledna 2013 se koná již třetí ročník kurzu Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty. Místem konání je kinosál ve 2. patře budovy ředitelství Fakultní nemocnice v Motole v Praze (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol). Účast je bezplatná, ale je nutné se přihlásit. Program naleznete v příloze.

XVI. celostátní konference DNA diagnostiky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční Celostátní konferenci DNA diagnostiky pořádanou Společností lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V letošním roce se konference uskuteční v Brně ve dnech 28.–30. listopadu 2012 a jejím koordinátorem bude Oddělení lékařské genetiky FN Brno.

Úvodní blok přednášek bude probíhat ve středu 28. listopadu 2012 v odpoledních hodinách v Mendelově refektáři v Mendelově muzeu. Konference pak bude pokračovat 29. a 30. listopadu 2012 v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Certifikovaný kurz Systém managementu kvality v klinických laboratořích

Štítky:

Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze pořádá ve dnech 26.-28. listopadu 2012 certifikovaný kurz s praktickou částí Systém managementu kvality v klinických laboratořích. Tento kurz je určen k vyškolení dostatečného množství zdravotnických pracovníků způsobilých zavádět a udržovat systém kvality v klinických laboratořích v souladu s normou ČSN EN ISO 15189. Zavedení tohoto systému v klinických laboratořích je v současné době jedním ze závazných požadavků plátců zdravotní péče.

Plán akcí SLG na rok 2013

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2013.

Dopis ministrovi zdravotnictví ohledně úhrad péče o těhotné

V příloze naleznete plné znění společného dopisu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Asociace center lékařské genetiky ČR a Privalabu - sdružení privátních diagnostických laboratoří ministrovi zdravotnictví Doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc., ohledně návrhů na změnu způsobu úhrad péče, kdy tuto péči by hradily nikoliv přímo zdravotní pojišťovny, ale registrující gynekolog.

Další informace k tomuto tématu naleznete také zde:

Přílohy: 

Hereditární nádorová onemocnění III - nové supplementum časopisu Klinická onkologie

Štítky:

V srpnu 2012 vyšlo již třetí supplementum časopisu Klinické onkologie o hereditárních nádorových onemocněních. Všechna supplementa najdete na webu České onkologické společnosti ČLS JEP, nebo také webu SLG ČLS JEP, konkrétně v části Doporučené postupy » Klinická onkologie. V současné době jsou volně dostupná abstrakta, do dvou měsíců by články měly být k dispozici ke stažení i v plné verzi.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2011

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky za nejlepší publikaci roku 2011.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 31. října 2012 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Pokud publikaci máte v elektronické podobě (PDF), můžete jí poslat také e-mailem:

alexandra.oltova@fnbrno.cz

Podmínky soutěže:

  • Členství 1. autora v SLG ČLS JEP!
  • Práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena).
  • Autor vítězné publikace bude odměněn částkou 10 000,- Kč.

Akreditace pro začátečníky aneb jak implementovat normu ISO 15189

V rámci aktivit projektu EuroGentest se v úterý 11. září 2012 bude v Praze konat workshop s názvem Accreditation for beginners, how to implement ISO 15189. Místem konání bude kinosál v budově ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol). Registrační poplatek je 150 €. Podrobnější informace naleznete na webu EuroGentestu.

Přihlášování a odhlašování odběru novinek SLG ČLS JEP

Štítky:

Mnozí z Vás již v minulosti obdrželi pozvánky na akce SLG ČLS JEP či jiná důležitá upozornění prostřednictvím elektronické pošety z adresy info@slg.cz. Správa seznamu adres, na které jsme tyto pozvánky a další upozornění rozesílali, však nebyla jednoduchá a skoro vždy se našel někdo, ke komu například pozvánka nedorazila (ale do budoucna by je dostávat chtěl) a nebo někdo, kdo už naopak na určitou adresu žádné e-maily dostávat nechtěl.

Brněnský genetický den

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a Mendelovým muzeem MU Brno si Vás dovolují pozvat na Brněnský genetický den na téma klinická genetika a genetická diagnostika, který se koná ve čtvrtek 4. října 2012. Místem konání je Sál Břetislava Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo náměstí 6, Brno.

Přílohy: 

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.