slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Kurz Úloha genetiky v medicíně

Štítky:

Česká lékařské komora si Vás dovoluje pozvat na kurz Úloha genetiky v medicíně, který se koná v sobotu 23. března 2013 od 9.00 do 15.30 v Oválné pracovně v místě sídla ČLK, na adrese Lékařská 2, Praha 5. Koordinátorem tohoto kurzu je prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. Cena kurzu je 660 Kč a další informace, včetně programu, naleznete v příloze. Přihlásit se můžete online na webu ČLK.

Přílohy: 

Jarní specializační kurzy v Brně

Dovolujeme si Vás pozvat na následující kurzy pořádané na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně:

Termíny atestací

Termíny atestací z lékařské genetiky pro rok 2013:

  • 23. května 2013 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • 6. prosince 2013 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Seklův večer

V pondělí 11. března 2013 se od 17.00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2) uskuteční další Seklův večer, tentokrát na téma Vzácná onemocnění: genetické a psychologické aspekty.

VZP hledá revizního lékaře či lékařku pro obor lékařská genetika

Štítky:

Všeobecná zdravotní pojišťovna hledá revizního lékaře či lékařku pro několik specializací a mezi nimi je i lékařská genetika. Více informací v přiloženém inzerátu, nebo na serveru Spráce.cz.

Přílohy: 

Seminář Genetická analýza v rutinní praxi

Štítky:

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář Genetická analýza v rutinní praxi, který se uskuteční ve středu 22. května 2013 od 10:00 do 17:00 hodin v Hotelu Flora v Olomouci. Na semináři budou probírána témata jak z oblasti onkogenetiky, tak syndromologie.

Přílohy: 

28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat do krásného historického města Tábora, kde se budou v tradičním termínu konat již 28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Přípravou letošního setkání byla pořadatelem konference, Sekcí biochemické genetiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s firmou Nutricia, pověřena Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Záštitu nad konferencí převzala 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Je pro nás potěšením a ctí, že můžeme v roce 2013 organizovat setkání českých a slovenských lékařů, genetiků, biochemiků, analytiků a vědců, kteří se věnují diagnostice a léčbě pacientů s dědičnými poruchami metabolismu. Hlavními odbornými tématy letošního setkání budou glykosylační poruchy, lysosomální onemocnění a zazní i novinky o diagnostických možnostech jednotlivých výzkumných a diagnostických center České a Slovenské republiky. Ze zahraničních hostů pozvání přijala dr. Stephanie Grünewald z Great Ormond Street Hospital v Londýně, která přednese přehledovou přednášku o onemocněních ze skupiny dědičných poruch glykosylace proteinů.

Těšíme se na setkání s vámi v Táboře a doufáme, že zde strávíme při odborném a společenském programu příjemné chvíle.

Za organizační výbor
Tomáš Honzík

Specializační kurzy a stáže IPVZ

Rádi bychom Vás pozvali na následující vzdělávací akce Katedry lékařské genetiky IPVZ:

  • 26.-27. 2. 2013 - Specializační kurz - Klinická genetika před atestací - povinný předatestační kurz pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na problematiku molekulární genetiky a cytogenetiky (program)
  • 5.-6. 3. 2013 - Specializační kurz - Pokroky lékařské genetiky - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na aktuální problémy klinické genetiky a genetického poradenství, prenatální diagnostiku,
    reprodukční genetiku, onkogenetiku, molekulární genetiku a cytogenetiku (program)
  • 15.-19. 4. 2013 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice, určená pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřená na molekulárně genetickou diagnostiku vybraných chorob, multifaktoriální choroby, molekulárně-genetické a cytogenetické vyšetřovací metody, farmakogenetiku, prenatální diagnostiku, spojené s návštěvou laboratoří
  • 15. 5. 2013 - Specializační kurz - Psychologie genetického poradenství - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci zaměřený na psychologickou, etickou a právní problematiku genetického poradenství

Kaprasův den 2013

Jak jsme Vás již dříve informovali, ve středu 13. února 2013 se v Praze koná další Kaprasův den. Nyní Vám kromě programu přinášíme i další důležité informace.

Přílohy: 

Memorandum o společném postupu při projednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816

Štítky:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
a
Asociace center lékařské genetiky ČR
a
Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB
dále jen „Signatáři“
vědomi si významu lékařské genetiky, která je jedním z nejperspektivnějších oborů medicíny zasahujícím stále významněji do většiny oblastí moderní medicíny, ve snaze o racionální zavedení nových technologií a řešení aktuální kritické situace ve financování lékařské genetiky, vyzývají poskytovatele zdravotních služeb v odbornostech 208 a 816 ke společnému postupu při dojednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.