slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2011

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky za nejlepší publikaci roku 2011.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 31. října 2012 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Pokud publikaci máte v elektronické podobě (PDF), můžete jí poslat také e-mailem:

alexandra.oltova@fnbrno.cz

Podmínky soutěže:

  • Členství 1. autora v SLG ČLS JEP!
  • Práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena).
  • Autor vítězné publikace bude odměněn částkou 10 000,- Kč.

Akreditace pro začátečníky aneb jak implementovat normu ISO 15189

V rámci aktivit projektu EuroGentest se v úterý 11. září 2012 bude v Praze konat workshop s názvem Accreditation for beginners, how to implement ISO 15189. Místem konání bude kinosál v budově ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol). Registrační poplatek je 150 €. Podrobnější informace naleznete na webu EuroGentestu.

Přihlášování a odhlašování odběru novinek SLG ČLS JEP

Štítky:

Mnozí z Vás již v minulosti obdrželi pozvánky na akce SLG ČLS JEP či jiná důležitá upozornění prostřednictvím elektronické pošety z adresy info@slg.cz. Správa seznamu adres, na které jsme tyto pozvánky a další upozornění rozesílali, však nebyla jednoduchá a skoro vždy se našel někdo, ke komu například pozvánka nedorazila (ale do budoucna by je dostávat chtěl) a nebo někdo, kdo už naopak na určitou adresu žádné e-maily dostávat nechtěl.

Brněnský genetický den

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a Mendelovým muzeem MU Brno si Vás dovolují pozvat na Brněnský genetický den na téma klinická genetika a genetická diagnostika, který se koná ve čtvrtek 4. října 2012. Místem konání je Sál Břetislava Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo náměstí 6, Brno.

Přílohy: 

Poznatky ze 4. sjezdu Human Variome Project

Letošního roku se ve dnech 11.–15. června konal v Paříži pod záštitou UNESCO čtvrtý sjezd „zájemců“ o problematiku variability lidského genomu. O tuto oblast genetiky se zajímám od svých „vědeckých“ začátků a její rozvoj stále zvědavě sleduji, většinou již jen zdálky.

190 let od narození Johanna Gregora Mendela

Vážení kolegové,

chtěla bych se ve svém krátkém úvodu zmínit o trochu jiné než onkologické záležitosti.

Souvislost genetiky a onkologie je dnes nezpochybnitelná a tak by i na stránkách Klinické onkologie bylo dobré připomenout významné životní jubileum jednoho z největších velikánů naší vědy, který je známý a oceňovaný celosvětově.

Vyjádření SLG ČLS JEP k indikaci celoživotní dietní léčby pacientů s fenylketonurií

V České republice, stejně jako v jiných vyspělých zemích světa a Evropy, je
správným lékařským postupem („lege artis“) u pacientů s PKU dodržovat dietu (tj. užívat
potraviny pro speciální lékařské účely, skupina ATC V06XX) po celý život. Dieta v tomto
případě je především základním terapeutickým přístupem.

V ČR jsou 3 odborná pracoviště pro léčbu PKU, každé pečuje o pacienty s PKU po
celý život, neexistuje odborné pracoviště specializované na léčbu pouze dospělých
pacientů.

Za Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc.
Předseda

Zneužití genetického testování pro průkaz rasové čistoty

Maďarskem v posledních dnech otřásá vědecký skandál: poslanec za krajně pravicovou stranu Jobbik si v roce 2010 nechal u firmy Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási otestovat 18 genetických variant, které jsou údajně charakteristické pro Židy a Rómy. Následně firma vypracovala certifikát, který dokládá, že u testované osoby byly tyto varianty vyloučeny. Více se můžete dozvědět v článku na Nature.com.

K tématu se vyjádřila i Evropská společnost pro lidskou genetiku.

Přílohy: 

2. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách v neinvazivní prenatální diagnostice

Ve dnech 25.-26. října 2012 se v Olomouci koná 2. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách v neinvazivní prenatální diagnostice. Více informací naleznete v přiloženém letáku a speciálním webu.

Přílohy: 

Programovatelné nukleázy a editace genomu

Dovolte mi, abych Vás upozornil na zajímavý přednáškový cyklus na téma "programovatelné (umělé) nukleázy a editace genomu", který organizujeme ve dnech 21.–25. května 2012 v Aule AVČR v Českých Budějovicích. Význam programovatelných nukleáz a otevření možnosti editace genomu lze svým významem pro rozvoj biologie přirovnat k objevu restrikčních enzymů nebo k zavedení PCR. Dnes už není velký problém navrhnout funkční nukleázu, pro "knockout" libovolného genu v libovolnem hostiteli...

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.