slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Kaprasův den 2013

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na další Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 13. února 2013 v Praze pod záštitou děkana 1. LF UK. Místo konání bude upřesněno později, avšak s dostatečným předstihem.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 10. ledna 2013. Délka sdělení bude upřesněna podle počtu příspěvků (předpoklad je 10 minut a 5 minut diskuse). Informujte laskavě své spolupracovníky; pozvánka je také vyvěšena na stránkách SLG.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Prezentace z kurzu pro revizní lékaře

Štítky:

Ve středu 20. listopadu 2012 v pražském hotelu ILF proběhl kurz Aktuální stav vybraných laboratorních oborů a problematika revizní činnosti určený pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven. Program kurzu naleznete zde. Některé z prezentací si pak můžete stáhnout ve formátu PDF.

3. vědecké sympózium projektu EuroGentest

Projekt EuroGgentest2 si pro pořádání své již třetí valné hromady a zároveň vědeckého sympózia vybral Prahu. Sympózium se bude konat ve čtvrtek 7. a pátek 8. března 2013. Sympózium je otevřené pro všechny zájemce, nejen partnery projektu EuroGentest2. Je však nutná registrace a to nejpozději do 20. ledna 2013. Registrace je zdarma. Více informací s předběžnou verzí programu naleznete v příloze, nebo přímo na webu EuroGentestu.

Seminář Vzácná onemocnění

Ve středu 21. listopadu 2012 od 13.00 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky koná seminář na téma Vzácná onemocnění. Tento seminář je pořádán Výborem pro zdravotnictví PSP ČR a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Výborem pro sociální politiku PSP ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a pod záštitou poslankyň MUDr. Patricie Kotalíkové a MUDr. Jitky Chalánkové.

Kurz Genetické poradenství v praxi

V pátek 18. ledna 2013 se koná již třetí ročník kurzu Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty. Místem konání je kinosál ve 2. patře budovy ředitelství Fakultní nemocnice v Motole v Praze (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol). Účast je bezplatná, ale je nutné se přihlásit. Program naleznete v příloze.

XVI. celostátní konference DNA diagnostiky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční Celostátní konferenci DNA diagnostiky pořádanou Společností lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V letošním roce se konference uskuteční v Brně ve dnech 28.–30. listopadu 2012 a jejím koordinátorem bude Oddělení lékařské genetiky FN Brno.

Úvodní blok přednášek bude probíhat ve středu 28. listopadu 2012 v odpoledních hodinách v Mendelově refektáři v Mendelově muzeu. Konference pak bude pokračovat 29. a 30. listopadu 2012 v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Certifikovaný kurz Systém managementu kvality v klinických laboratořích

Štítky:

Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze pořádá ve dnech 26.-28. listopadu 2012 certifikovaný kurz s praktickou částí Systém managementu kvality v klinických laboratořích. Tento kurz je určen k vyškolení dostatečného množství zdravotnických pracovníků způsobilých zavádět a udržovat systém kvality v klinických laboratořích v souladu s normou ČSN EN ISO 15189. Zavedení tohoto systému v klinických laboratořích je v současné době jedním ze závazných požadavků plátců zdravotní péče.

Plán akcí SLG na rok 2013

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2013.

Dopis ministrovi zdravotnictví ohledně úhrad péče o těhotné

V příloze naleznete plné znění společného dopisu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Asociace center lékařské genetiky ČR a Privalabu - sdružení privátních diagnostických laboratoří ministrovi zdravotnictví Doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc., ohledně návrhů na změnu způsobu úhrad péče, kdy tuto péči by hradily nikoliv přímo zdravotní pojišťovny, ale registrující gynekolog.

Další informace k tomuto tématu naleznete také zde:

Přílohy: 

Hereditární nádorová onemocnění III - nové supplementum časopisu Klinická onkologie

Štítky:

V srpnu 2012 vyšlo již třetí supplementum časopisu Klinické onkologie o hereditárních nádorových onemocněních. Všechna supplementa najdete na webu České onkologické společnosti ČLS JEP, nebo také webu SLG ČLS JEP, konkrétně v části Doporučené postupy » Klinická onkologie. V současné době jsou volně dostupná abstrakta, do dvou měsíců by články měly být k dispozici ke stažení i v plné verzi.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.