slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Prezentace ze společného semináře ČIA a SLG ohledně akreditací genetických laboratoří

V souvislosti s poslední novelizací zákona 373/2011 Sb. o zdravotních službách v úterý 10. dubna 2012 na děkanátu 1. LF UK v Praze proběhl informační seminář, který uspořádaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a Společností lékařské genetiky ČLS JEP.

Prezentace z tohoto semináře naleznete na této stránce.

Kurz Psychologie a etika genetického poradenství

Rádi bychom Vás upozornili na kurz Psychologie a etika genetického poradenství, pořádaný Katedrou lékařské genetiky IPVZ ve středu 11. dubna 2012 v Praze v hotelu ILF. Hlavním organizátorem je prim. MUDr. Vladimír Gregor, dalšími přednášejícími jsou MUDr. Václava Curtisová, Doc. MUDr. Viktor Kožich, PhD., Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc., Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., Mgr. Věra Franková.

28. sympózium Ernsta Klenka o molekulární medicíně - Genomická budoucnost medicíny

Ve dnech 30. září až 2. října 2012 se v hlavní posluchárně Lékařské fakulty v Kolíně nad Rýnem v Německu koná 28. sympózium Ernsta Klenka o molekulární medicíně. Hlavním mottem tohoto setkání je Genomická budoucnost medicíny. Sympózium bude mít 3 hlavní sekce: I. Individuální genom, struktura a evoluce, II. Genetická medicína, III. Genová regulace a genová terapie. Registrace je zdarma. Více informací naleznete přímo na webu této akce.

45. výroční cytogenetická konference

45. výroční cytogenetická konference - banner

Doplnění 7. 8. 2012: Ke stažení už je i program ve formátu PDF.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové.

Dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru co nejsrdečněji pozvala
na 45. výroční cytogenetickou konferenci, která se bude konat ve dnech 13. a 14. září 2012 v historických prostorách Jezuitského konviktu v Olomouci.

Přílohy: 

Informační seminář ČIA a SLG ohledně akreditací genetických pracovišť dle ISO 15189

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle § 28 tohoto zákona genetická laboratorní vyšetření lze provádět pouze v laboratořích, jejichž odborná způsobilost byla posouzena podle příslušné harmonizované normy akreditující osobou. Po domluvě ČIA a SLG ČLS JEP je naplánován odborný seminář na 10. dubna 2012, od 10 do 14 hod v Praze na děkanátu 1. lékařské fakulty University Karlovy, Kateřinská 32, Praha 2 ve 2. patře, číslo dveří 3.073.

XI. hradecký cytogenetický den

Dovolujeme si Vás pozvat na XI. hradecký cytogenetický den, který se koná ve středu 23. května 2012 od 9.30 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Kromě aktualit z jednotlivých pracovišť budou dalšími tématy prenatální a postnatální genetika, onkocytogenetika a klinická genetika. Přihlášky k aktivní účasti posílejte nejpozději do 6. dubna 2012 na adresu hradeckyden@seznam.cz. Další informace a formulář pozvánky viz příloha.

Izakovičov memoriál 2012

Štítky:

Ve dnech 26.-28. září 2012 se v Bratislavě koná již XXIII. Izakovičov memoriál. Tuto akci z pověření Slovenské lékařské společnosti organizuje Oddělení lékařské genetiky Onkologického ústavu svaté Alžběty. Bližší informace o akci naleznete na zvláštní stránce, navíc se už na akci můžete i registrovat.

1. workshop - Marfanův syndrom

Ve středu 18. dubna 2012 se v Regionálním centru Olomouc koná 1. workshop o Marfanově syndromu. Tato akce je určena hlavně pro klinické genetiky, kteří indikují molekulárně-genetické vyšetření u této diagnózy. Více informací viz přiložený program.

Přílohy: 

Stanovisko výboru SLG k úhradě antenatálního screeningu vrozených vad

Stanovisko výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k „Stanovisku Asociace center lékařské genetiky ČR k úhradě antenatálního screeningu vrozených vad z 9. 9. 2011“

Po prostudování a diskuzi k výše uvedenému zaslanému dokumentu se výbor SLG domluvil na tomto stanovisku:

Trendy v prenatální diagnostice - quo vadis?

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci pořádanou Asociací center lékařské genetiky na téma Trendy v prenatální diagnostice. Konference se koná v pátek 20. a v sobotu 21. dubna 2012 v prostorách ČS VTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1. Záštitu nad konferencí převzal děkan 1. LF UK pan prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Můžete se těšit na přednášky Howarda Cuckla, Allana Thornhilla a Caroline Ogilvie.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.