slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Brněnský genetický den

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a Mendelovým muzeem MU Brno si Vás dovolují pozvat na Brněnský genetický den na téma klinická genetika a genetická diagnostika, který se koná ve čtvrtek 4. října 2012. Místem konání je Sál Břetislava Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo náměstí 6, Brno.

Přílohy: 

Poznatky ze 4. sjezdu Human Variome Project

Letošního roku se ve dnech 11.–15. června konal v Paříži pod záštitou UNESCO čtvrtý sjezd „zájemců“ o problematiku variability lidského genomu. O tuto oblast genetiky se zajímám od svých „vědeckých“ začátků a její rozvoj stále zvědavě sleduji, většinou již jen zdálky.

190 let od narození Johanna Gregora Mendela

Vážení kolegové,

chtěla bych se ve svém krátkém úvodu zmínit o trochu jiné než onkologické záležitosti.

Souvislost genetiky a onkologie je dnes nezpochybnitelná a tak by i na stránkách Klinické onkologie bylo dobré připomenout významné životní jubileum jednoho z největších velikánů naší vědy, který je známý a oceňovaný celosvětově.

Vyjádření SLG ČLS JEP k indikaci celoživotní dietní léčby pacientů s fenylketonurií

V České republice, stejně jako v jiných vyspělých zemích světa a Evropy, je
správným lékařským postupem („lege artis“) u pacientů s PKU dodržovat dietu (tj. užívat
potraviny pro speciální lékařské účely, skupina ATC V06XX) po celý život. Dieta v tomto
případě je především základním terapeutickým přístupem.

V ČR jsou 3 odborná pracoviště pro léčbu PKU, každé pečuje o pacienty s PKU po
celý život, neexistuje odborné pracoviště specializované na léčbu pouze dospělých
pacientů.

Za Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc.
Předseda

Zneužití genetického testování pro průkaz rasové čistoty

Maďarskem v posledních dnech otřásá vědecký skandál: poslanec za krajně pravicovou stranu Jobbik si v roce 2010 nechal u firmy Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási otestovat 18 genetických variant, které jsou údajně charakteristické pro Židy a Rómy. Následně firma vypracovala certifikát, který dokládá, že u testované osoby byly tyto varianty vyloučeny. Více se můžete dozvědět v článku na Nature.com.

K tématu se vyjádřila i Evropská společnost pro lidskou genetiku.

Přílohy: 

2. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách v neinvazivní prenatální diagnostice

Ve dnech 25.-26. října 2012 se v Olomouci koná 2. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách v neinvazivní prenatální diagnostice. Více informací naleznete v přiloženém letáku a speciálním webu.

Přílohy: 

Programovatelné nukleázy a editace genomu

Dovolte mi, abych Vás upozornil na zajímavý přednáškový cyklus na téma "programovatelné (umělé) nukleázy a editace genomu", který organizujeme ve dnech 21.–25. května 2012 v Aule AVČR v Českých Budějovicích. Význam programovatelných nukleáz a otevření možnosti editace genomu lze svým významem pro rozvoj biologie přirovnat k objevu restrikčních enzymů nebo k zavedení PCR. Dnes už není velký problém navrhnout funkční nukleázu, pro "knockout" libovolného genu v libovolnem hostiteli...

Odborný seminář o vzácných onemocněních „Sami vzácní, spolu silní“

V úterý 22. května 2012 se v rámci oslav 190. výročí narození Gregora Johana Mendela koná odborný seminář Vzácná onemocnění - „Sami vzácní, spolu silní“. Místem konání semináře je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, začátek je ve 14.00 a předpokládaný konec v 16.00. Záštitu nad seminářem převzali pan ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a pan poslanec Jan Husák. Podrobnější informace, včetně programu, naleznete v přiloženém letáku.

Přílohy: 

Motolský den prenatální diagnostiky

Ve čtvrtek 14. června 2012 se ve Velké posluchárně 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol) koná Motolský den prenatální diagnostiky. Akci pořádá Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FNM ve spolupráci se Sekcí pediatrické radiologie Radiologické společnosti ČLS JEP. Program naleznete v příloze, další informace a možnost přihlášení pak přímo na webu RS ČLS JEP.

Přílohy: 

Hradecký den - přihlášky k pasivní účasti

Štítky:

Vážení kolegové a kolegyně,

z organizačních důvodů prosíme všechny, kdo mají zájem přijet na Hradecký den a ještě neposlali přihlášku k pasivní účasti, aby tak učinili do konce tohoto týdne (22. dubna 2012). Pro přihlášení použijte stejnou přihlášku jako k aktivní účasti nebo napište na adresu pavlina.havlikova@gmail.com. Registrační poplatek se neplatí. Děkujeme za pochopení,

OLG FNHK

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.