slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Plán akcí SLG na rok 2013

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2013.

Dopis ministrovi zdravotnictví ohledně úhrad péče o těhotné

V příloze naleznete plné znění společného dopisu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, Asociace center lékařské genetiky ČR a Privalabu - sdružení privátních diagnostických laboratoří ministrovi zdravotnictví Doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc., ohledně návrhů na změnu způsobu úhrad péče, kdy tuto péči by hradily nikoliv přímo zdravotní pojišťovny, ale registrující gynekolog.

Další informace k tomuto tématu naleznete také zde:

Přílohy: 

Hereditární nádorová onemocnění III - nové supplementum časopisu Klinická onkologie

Štítky:

V srpnu 2012 vyšlo již třetí supplementum časopisu Klinické onkologie o hereditárních nádorových onemocněních. Všechna supplementa najdete na webu České onkologické společnosti ČLS JEP, nebo také webu SLG ČLS JEP, konkrétně v části Doporučené postupy » Klinická onkologie. V současné době jsou volně dostupná abstrakta, do dvou měsíců by články měly být k dispozici ke stažení i v plné verzi.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2011

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky za nejlepší publikaci roku 2011.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 31. října 2012 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Pokud publikaci máte v elektronické podobě (PDF), můžete jí poslat také e-mailem:

alexandra.oltova@fnbrno.cz

Podmínky soutěže:

  • Členství 1. autora v SLG ČLS JEP!
  • Práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena).
  • Autor vítězné publikace bude odměněn částkou 10 000,- Kč.

Akreditace pro začátečníky aneb jak implementovat normu ISO 15189

V rámci aktivit projektu EuroGentest se v úterý 11. září 2012 bude v Praze konat workshop s názvem Accreditation for beginners, how to implement ISO 15189. Místem konání bude kinosál v budově ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol). Registrační poplatek je 150 €. Podrobnější informace naleznete na webu EuroGentestu.

Přihlášování a odhlašování odběru novinek SLG ČLS JEP

Štítky:

Mnozí z Vás již v minulosti obdrželi pozvánky na akce SLG ČLS JEP či jiná důležitá upozornění prostřednictvím elektronické pošety z adresy info@slg.cz. Správa seznamu adres, na které jsme tyto pozvánky a další upozornění rozesílali, však nebyla jednoduchá a skoro vždy se našel někdo, ke komu například pozvánka nedorazila (ale do budoucna by je dostávat chtěl) a nebo někdo, kdo už naopak na určitou adresu žádné e-maily dostávat nechtěl.

Brněnský genetický den

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a Mendelovým muzeem MU Brno si Vás dovolují pozvat na Brněnský genetický den na téma klinická genetika a genetická diagnostika, který se koná ve čtvrtek 4. října 2012. Místem konání je Sál Břetislava Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo náměstí 6, Brno.

Přílohy: 

Poznatky ze 4. sjezdu Human Variome Project

Letošního roku se ve dnech 11.–15. června konal v Paříži pod záštitou UNESCO čtvrtý sjezd „zájemců“ o problematiku variability lidského genomu. O tuto oblast genetiky se zajímám od svých „vědeckých“ začátků a její rozvoj stále zvědavě sleduji, většinou již jen zdálky.

190 let od narození Johanna Gregora Mendela

Vážení kolegové,

chtěla bych se ve svém krátkém úvodu zmínit o trochu jiné než onkologické záležitosti.

Souvislost genetiky a onkologie je dnes nezpochybnitelná a tak by i na stránkách Klinické onkologie bylo dobré připomenout významné životní jubileum jednoho z největších velikánů naší vědy, který je známý a oceňovaný celosvětově.

Vyjádření SLG ČLS JEP k indikaci celoživotní dietní léčby pacientů s fenylketonurií

V České republice, stejně jako v jiných vyspělých zemích světa a Evropy, je
správným lékařským postupem („lege artis“) u pacientů s PKU dodržovat dietu (tj. užívat
potraviny pro speciální lékařské účely, skupina ATC V06XX) po celý život. Dieta v tomto
případě je především základním terapeutickým přístupem.

V ČR jsou 3 odborná pracoviště pro léčbu PKU, každé pečuje o pacienty s PKU po
celý život, neexistuje odborné pracoviště specializované na léčbu pouze dospělých
pacientů.

Za Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc.
Předseda

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.