slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Odborný seminář o vzácných onemocněních „Sami vzácní, spolu silní“

V úterý 22. května 2012 se v rámci oslav 190. výročí narození Gregora Johana Mendela koná odborný seminář Vzácná onemocnění - „Sami vzácní, spolu silní“. Místem konání semináře je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, začátek je ve 14.00 a předpokládaný konec v 16.00. Záštitu nad seminářem převzali pan ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a pan poslanec Jan Husák. Podrobnější informace, včetně programu, naleznete v přiloženém letáku.

Přílohy: 

Motolský den prenatální diagnostiky

Ve čtvrtek 14. června 2012 se ve Velké posluchárně 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol) koná Motolský den prenatální diagnostiky. Akci pořádá Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FNM ve spolupráci se Sekcí pediatrické radiologie Radiologické společnosti ČLS JEP. Program naleznete v příloze, další informace a možnost přihlášení pak přímo na webu RS ČLS JEP.

Přílohy: 

Hradecký den - přihlášky k pasivní účasti

Štítky:

Vážení kolegové a kolegyně,

z organizačních důvodů prosíme všechny, kdo mají zájem přijet na Hradecký den a ještě neposlali přihlášku k pasivní účasti, aby tak učinili do konce tohoto týdne (22. dubna 2012). Pro přihlášení použijte stejnou přihlášku jako k aktivní účasti nebo napište na adresu pavlina.havlikova@gmail.com. Registrační poplatek se neplatí. Děkujeme za pochopení,

OLG FNHK

Zahájení registrace na 45. výroční cytogenetickou konferenci

Již v březnu jste zde mohli nalézt pozvánku na 45. výroční cytogenetickou konferenci, která se bude konat 13. a 14. září 2012 v Olomouci. Nyní se již na tuto konferenci můžete prostřednictvím online formuláře i přihlásit.

Prezentace ze společného semináře ČIA a SLG ohledně akreditací genetických laboratoří

V souvislosti s poslední novelizací zákona 373/2011 Sb. o zdravotních službách v úterý 10. dubna 2012 na děkanátu 1. LF UK v Praze proběhl informační seminář, který uspořádaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a Společností lékařské genetiky ČLS JEP.

Prezentace z tohoto semináře naleznete na této stránce.

Kurz Psychologie a etika genetického poradenství

Rádi bychom Vás upozornili na kurz Psychologie a etika genetického poradenství, pořádaný Katedrou lékařské genetiky IPVZ ve středu 11. dubna 2012 v Praze v hotelu ILF. Hlavním organizátorem je prim. MUDr. Vladimír Gregor, dalšími přednášejícími jsou MUDr. Václava Curtisová, Doc. MUDr. Viktor Kožich, PhD., Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc., Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., Mgr. Věra Franková.

28. sympózium Ernsta Klenka o molekulární medicíně - Genomická budoucnost medicíny

Ve dnech 30. září až 2. října 2012 se v hlavní posluchárně Lékařské fakulty v Kolíně nad Rýnem v Německu koná 28. sympózium Ernsta Klenka o molekulární medicíně. Hlavním mottem tohoto setkání je Genomická budoucnost medicíny. Sympózium bude mít 3 hlavní sekce: I. Individuální genom, struktura a evoluce, II. Genetická medicína, III. Genová regulace a genová terapie. Registrace je zdarma. Více informací naleznete přímo na webu této akce.

45. výroční cytogenetická konference

45. výroční cytogenetická konference - banner

Doplnění 7. 8. 2012: Ke stažení už je i program ve formátu PDF.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové.

Dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru co nejsrdečněji pozvala
na 45. výroční cytogenetickou konferenci, která se bude konat ve dnech 13. a 14. září 2012 v historických prostorách Jezuitského konviktu v Olomouci.

Přílohy: 

Informační seminář ČIA a SLG ohledně akreditací genetických pracovišť dle ISO 15189

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle § 28 tohoto zákona genetická laboratorní vyšetření lze provádět pouze v laboratořích, jejichž odborná způsobilost byla posouzena podle příslušné harmonizované normy akreditující osobou. Po domluvě ČIA a SLG ČLS JEP je naplánován odborný seminář na 10. dubna 2012, od 10 do 14 hod v Praze na děkanátu 1. lékařské fakulty University Karlovy, Kateřinská 32, Praha 2 ve 2. patře, číslo dveří 3.073.

XI. hradecký cytogenetický den

Dovolujeme si Vás pozvat na XI. hradecký cytogenetický den, který se koná ve středu 23. května 2012 od 9.30 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Kromě aktualit z jednotlivých pracovišť budou dalšími tématy prenatální a postnatální genetika, onkocytogenetika a klinická genetika. Přihlášky k aktivní účasti posílejte nejpozději do 6. dubna 2012 na adresu hradeckyden@seznam.cz. Další informace a formulář pozvánky viz příloha.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.