slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Izakovičov memoriál 2012

Štítky:

Ve dnech 26.-28. září 2012 se v Bratislavě koná již XXIII. Izakovičov memoriál. Tuto akci z pověření Slovenské lékařské společnosti organizuje Oddělení lékařské genetiky Onkologického ústavu svaté Alžběty. Bližší informace o akci naleznete na zvláštní stránce, navíc se už na akci můžete i registrovat.

1. workshop - Marfanův syndrom

Ve středu 18. dubna 2012 se v Regionálním centru Olomouc koná 1. workshop o Marfanově syndromu. Tato akce je určena hlavně pro klinické genetiky, kteří indikují molekulárně-genetické vyšetření u této diagnózy. Více informací viz přiložený program.

Přílohy: 

Stanovisko výboru SLG k úhradě antenatálního screeningu vrozených vad

Stanovisko výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k „Stanovisku Asociace center lékařské genetiky ČR k úhradě antenatálního screeningu vrozených vad z 9. 9. 2011“

Po prostudování a diskuzi k výše uvedenému zaslanému dokumentu se výbor SLG domluvil na tomto stanovisku:

Trendy v prenatální diagnostice - quo vadis?

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci pořádanou Asociací center lékařské genetiky na téma Trendy v prenatální diagnostice. Konference se koná v pátek 20. a v sobotu 21. dubna 2012 v prostorách ČS VTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1. Záštitu nad konferencí převzal děkan 1. LF UK pan prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Můžete se těšit na přednášky Howarda Cuckla, Allana Thornhilla a Caroline Ogilvie.

Stanovisko výboru SLG k prohlášení ohledně prenatálního neinvazivního vyšetřování morbus Down z mateřského séra

Stanovisko výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k prohlášení RNDr. Jaroslava Louckého z Imalabu (Zlín) z 15. 11. 2011 na serveru Novinky.cz, týkajícího se prenatálního neinvazivního vyšetřování morbus Down z mateřského séra

12. Kaprasův den

Dovolujeme si Vás pozvat na 12. Kaprasův den, který se koná ve středu 15. února 2012 pod záštitou děkana 1. LF UK prog. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Jde o již tradiční akci Sekce ambulantních genetiků Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Místem konání je tentokrát Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, U Nemocnice 3, Praha 2.

Program bude již tradičně zaměřen na všechny oblasti klinické genetiky (genetické poradenství, syndromologie, cytogenetika, molekulární genetika, etika, legislativa atd.). Délka přednášek se předpokládá na 10 minut včetně diskuse.

Přihlásit se k aktivní i pasivní účasti budete moci prostřednictvím online formuláře. Účast je i nadále zdarma, registrace pro pasivní účastníky byla tentokrát zvolena proto, abychom už v předstihu alespoň zhruba znali počet účastníků. Uzávěrka přihlášek pro aktivní účast byla posunuta na 20. ledna 2012.

Vladimír Gregor

Kurz Genetika v moderní medicíně

Štítky:

Zveme zájemce na kurz celoživotního vzdělávání Genetika v moderní medicíně. Tento kurze je zároveň i specializačním kurzem. Kurz se koná v pondělí 14. listopadu 2011 v hotelu Ilf (Budějovická 15, Praha 4). Bližší informace, včetně programu kurzu, naleznete v příloze.

1. českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu

V sobotu 12. listopadu 2011 se ve Fakultní nemocnici v Motole koná 1. ročník konference Českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu. Tuto akci pořádají Centrum hereditárních ataxií při FN Motol, Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, občanské sdružení Fragilní X a nadační fond Synesis. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

XV. celostátní konference DNA diagnostiky

Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám jménem organizačního výboru připomenul letošní již XV. celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se uskuteční již za měsíc v Praze ve čtvrtek 24. a pátek 25. listopadu 2011. Pokud máte zájem se konference zúčastnit a to ať už pasivně, nebo aktivně, prosíme o co nejrychlejší registraci, nejpozději však do pondělí 31. října 2011. Do stejného data prosíme i zaslání abstrakt Vašich příspěvků. Další informace naleznete na dna2011.slg.cz.

Psychologie a etika genetického poradenství

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Psychologie a etika genetického poradenství, který pořádá Katedra lékařské genetiky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Kurz je naplánován na středu 2. listopadu 2011. Místem konání bude hotel ILF v Praze (Budějovická 15). Bližší podrobnosti, včetně programu, naleznete v přiloženém programu. K účasti se můžete také přihlásit přímo na webu www.ipvz.cz.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.