slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Přihlášení do sekcí SLG ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové,
v březnu t. r. se konaly volby do výboru SLG ČLS JEP a současně bylo na shromáždění členů odsouhlaseno sloučení Společnosti pro prevenci dědičných poruch se Společností lékařské genetiky ČLS JEP. Protože v rámci SLG jsou členové různého zaměření, vyvstala potřeba ustanovit sekce – a to ambulantní, laboratorní a biochemické genetiky. Členství v těchto sekcích je nepovinné a zdarma.

XXI. Izakovičov memoriál

Štítky:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prijmite naše pozvanie na genetické sympózium s medzinárodnou účasťou - XXI. Izakovičov memoriál, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-15. októbra 2010 v konferenčnej miestnosti Medirex Group Academy laboratórneho komplexu na Galvaniho ulici 17/C v Bratislave.
Program bude zostavený vyžiadanými prednáškami, zároveň je možné, aby ste sa aj Vy aktívne zapojili, stačí ak nám pošlete Váš abstrakt najneskôr do 30. júna 2010 prostredníctvom webu, časť registrácia, viz následující odkaz:

Okénko do historie

Pojednání o principech mendelismu-morganismu ve vztahu k socialistické vědě najdete v této publikaci z roku 1951, kterou pro zájemce zpřístupnila SLG.

Přílohy: 

XIV. celostátní konference DNA diagnostiky

Již 14. celostátní konference DNA diagnostiky se koná ve dnech 25.-26. listopadu 2010 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Více informací najdete v příloze pozvánky a na webu konference.

Prohlášení výboru SLG k DTC testování

Štítky:

Prohlášení výboru SLG k problematice DTC testování naleznete v příloze. V příloze taktéž naleznete korespondenci výboru SLG a fy. GHC k této problematice. Současně přikládáme relevantní citace k DTC testování na základě posledních vědeckých poznatků.

Složení výboru SLG

Po proběhlých volbách funguje výbor SLG v novém složení. Více informací najdete v příloze a odkazech Výbor SLG a Volby 2010.

Literatura k DTC testování

Štítky:

Návrh Stanov SLG ČLS JEP

V příloze najdete aktualizovaný návrh Stanov SLG ČLS JEP.

Prohlášení výboru SLG ČLS JEP k emailové diskusi o náplni přednášek kursu IPVZ

Prohlášení výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k emailové diskusi o náplni přednášek kursu IPVZ

Historie lékařské genetiky v ČR

Štítky:

Historie lékařské genetiky v našich zemích má poměrně bohaté kořeny. Již v roce 1917 byla vydána publikace Prof. Vl. Růžičky: Dědičnost u člověka ve zdraví a nemoci. K předválečným zakladatelům a neohroženým zastáncům lékařské genetiky i v dobách lysenkismu nepochybně patřil Prof. RNDr. et MUDr. B. Sekla, DrSc., přednosta Biologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství v Praze - s přestávkami kopírujícími období nesvobody vědecké a politické. V Brně pak byla známá postava Prof. MUDr. Z. Bruneckého, jehož učebnic využívaly minimálně dvě generace lékařů.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.