slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

1. českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu

V sobotu 12. listopadu 2011 se ve Fakultní nemocnici v Motole koná 1. ročník konference Českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu. Tuto akci pořádají Centrum hereditárních ataxií při FN Motol, Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, občanské sdružení Fragilní X a nadační fond Synesis. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

XV. celostátní konference DNA diagnostiky

Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám jménem organizačního výboru připomenul letošní již XV. celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se uskuteční již za měsíc v Praze ve čtvrtek 24. a pátek 25. listopadu 2011. Pokud máte zájem se konference zúčastnit a to ať už pasivně, nebo aktivně, prosíme o co nejrychlejší registraci, nejpozději však do pondělí 31. října 2011. Do stejného data prosíme i zaslání abstrakt Vašich příspěvků. Další informace naleznete na dna2011.slg.cz.

Psychologie a etika genetického poradenství

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Psychologie a etika genetického poradenství, který pořádá Katedra lékařské genetiky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Kurz je naplánován na středu 2. listopadu 2011. Místem konání bude hotel ILF v Praze (Budějovická 15). Bližší podrobnosti, včetně programu, naleznete v přiloženém programu. K účasti se můžete také přihlásit přímo na webu www.ipvz.cz.

Váš názor na genetické databáze

Milé kolegyně a kolegové,
promiňte mi, že se Vás pokusím obtěžovat několika otázkami týkajícími se návrhu na vytvoření databáze genotypů pacientů, kteří byli vyšetřeni pro nějakou dědičnou chorobu. Na jedné straně překotný vývoj technologií používaný v genetické diagnostice a na druhé problémy s úhradami této činnosti vyvolávají potřebu zamyslet se nad založením takové databáze, pochopitelně vhodně zabezpečené. Při stále se zvyšujícím a občas i logickém tlaku na ekonomičnost genetického testování by existence takové databáze vyřešila problémy se zbytečným opakováním vyšetření, které již bylo, třeba jinde, provedeno.

Podstatný by byl přínos pro pacienty, protože výsledky vyšetření uložené v databázi by byly, v případě potřeby, dostupné okamžitě a nikoliv až za dobu nezbytnou k novému vyšetření.

Jestliže se i v našich podmínkách rozvine diagnostika založená na sekvenování nových generací, bude mít existence takové databáze ještě dalekosáhlejší význam.

O zodpovězení otázek v dotazníku Vás prosím nejpozději do konce října. Výsledky se dozvíte na letošní XV. celostátní konferenci DNA diagnostiky.

Předem Vám děkuji za vyjádření názoru.

Radim Brdička

Spinální muskulární atrofie - aktuální situace v diagnostice a terapii

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku paní profesorky Louise Simard, PhD., přednostky Ústavu biochemie a lékařské genetiky Lékařské fakulty Univerzity v Manitobě. Tématem vystoupení je spinální muskulární atrofie a aktuální situace v její diagnostice a terapii. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2011 od 14.00 v pravé malé posluchárně v budově ředitelství Fakultní nemocnice v Motole a děkanátu 2. lékařské fakulty UK (V Úvalu 84, Praha 5).

Přílohy: 

XX. biologické dny

Od úterý 25. do čtvrtka 27. října 2011 se v Plzni konají jubilejní XX. biologické dny, s hlavním tématem Kmenové buňky - od regenerativní medicíny k nádorové biologii. Otázce kmenových buněk v širokém kontextu regenerativní a nádorové biologie budou věnovány dva ústřední přednáškové bloky. Dalšími tématy jsou molekulární biologie nádorů a metody optické mikroskopie a jejich uplatnění v biologii. Více informací naleznete přímo na webových stránkách věnovaných této akci.

Legislativa testování DNA

Vážení kolegové,
Britská Science & Innovation Network, Britské velvyslanectví v Praze, Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky a společnost Forenzní DNA servis si vás dovolují
srdečně pozvat na konferenci nazvanou Legislativa testování DNA. Konference
se koná dne 11. října 2011 v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky pod záštitou paní poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové (TOP09).

Plán akcí SLG na rok 2012

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2012. V příloze si můžete tento plán stáhnout i ve formátu PDF k případnému vytištění. V PDF zároveň naleznete i informaci o soutěži o cenu SLG za nejlepší publikaci za rok 2010.

Přílohy: 

Soutěž o cenu SLG za nejlepší publikaci roku 2010

Štítky:

Aktualizace 26. září 2011: Termín odeslání publikací byl prodloužen do 15. října 2011.

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 30. září 2011 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Podmínky soutěže:

  • Členství 1. autora v SLG ČLS JEP!
  • Práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena).
  • Autor vítězné publikace bude odměněn částkou 10 000,- Kč.

Brněnský genetický den 2011

Ve čtvrtek 13. října 2011 se v kinosálu Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích koná Brněnský genetický den, zaměřený především na vzácná onemocnění, klinickou genetiku, zajímavé kazuistiky, ale i další témata. Více informací v přiloženém letáku.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.