slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Plán akcí SLG na rok 2012

Štítky:

Dovolujeme si Vám představit plán odborných a vzdělávacích akcí Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP na rok 2012. V příloze si můžete tento plán stáhnout i ve formátu PDF k případnému vytištění. V PDF zároveň naleznete i informaci o soutěži o cenu SLG za nejlepší publikaci za rok 2010.

Přílohy: 

Soutěž o cenu SLG za nejlepší publikaci roku 2010

Štítky:

Aktualizace 26. září 2011: Termín odeslání publikací byl prodloužen do 15. října 2011.

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 30. září 2011 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Podmínky soutěže:

  • Členství 1. autora v SLG ČLS JEP!
  • Práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena).
  • Autor vítězné publikace bude odměněn částkou 10 000,- Kč.

Brněnský genetický den 2011

Ve čtvrtek 13. října 2011 se v kinosálu Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích koná Brněnský genetický den, zaměřený především na vzácná onemocnění, klinickou genetiku, zajímavé kazuistiky, ale i další témata. Více informací v přiloženém letáku.

Fetální medicína jako interdisciplinární obor současné medicíny

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní den na téma Fetální medicína jako interdisciplinární obor současné medicíny, který pořádá Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny Fakulktní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovní den se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2011. Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přiložených souborech (ve formátech PDF a Microsoft Word).

XIV. onkogenetický den - program

Předchozí pozvánku na XIV. onkogenetický den, který se bude konat ve středu 15. června 2011 od 10.00 v Lékařském domě v Praze si dovolujeme doplnit aktuální verzí programu.

Celostátní sjezd SLG a 44. výroční cytogenetická konference

Dovolujeme si Vás pozvat na Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetickou konferenci. Obě tyto akce proběhnou současně v Třeboni 7.- 9. září 2011. Bližší informace naleznete na webových stránkách této akce, kde je možné se i přihlásit.

XV. celostátní konference DNA diagnostiky - 1. oznámení

Datum konání

čtvrtek 24. a pátek 25. listopadu 2011

Místo konání

Konferenční sál Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky
Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč

Záštitu nad konferencí laskavě převzal:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

XIV. onkogenetický den

Ve středu 15. června 2011 se v Lékařském domě v Praze uskuteční již XIV. onkogenetický den SLG ČLS JEP. Bližší informace naleznete v příloze.

Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP „Cesta pro zdraví žen“ a „Cesta pro zdraví mužů“

Štítky:

Pro: Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Věc: Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP: „Cesta pro zdraví žen, Cesta pro zdraví mužů“

Vážený pane ministře, Vážený pan řediteli,

Za Společnost lékařské genetiky si dovolujeme zaslat naše nesouhlasné stanovisko s některými aktivitami VZP, které dle našeho odborného hlediska nejsou v souladu se správnou lékařskou praxí a zásadami úhrad zdravotní nebo preventivní péče.

Přílohy: 

XXII. Izakovičov memoriál

Štítky:

Letošní Izakovičov memoriál se uskuteční 6.-7. října 2011 v hotelu Čingov ve Spišské Nové Vsi. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.