slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Kurz Genetické poradenství

Kurz "Genetické poradenství v praxi" určený sestrám a mladým lékařům působícím v oblasti genetiky proběhne 16. října 2010 v prostorách Genetické ambulance ÚBLG v Motole. Program tohoto doškolovacího kurzu najdete v příloze.

Aktualizace 22. září 2010: Kapacita kurzu již byla naplněna.

Soutěž o cenu nadačního fondu Libora Kozáka za nejlepší publikaci roku 2009

Štítky:

Nadační fond Libora Kozáka vypisuje soutěž o nejlepší publikaci pracovníků do 35 let  v oboru molekulární genetiky za rok 2009. Členství ve Společnosti lékařské genetiky není podmínkou.

Publikace in extenso zasílejte do 30. září 2010 na adresu:

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph. D.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oddělení klinické hematologie
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2009

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Pošlete prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do  30. září 2010 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
OLG FN Brno, Pracoviště dětské medicíny
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

Podmínky soutěže:

Národní strategie pro vzácná onemocnění na rok 2010-2020

V záložce Klinická pracoviště/Guidelines najdete Prohlášení vlády ČR a národní program strategie zabývající se vzácnými chorobami.

Přihlášení do sekcí SLG ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové,
v březnu t. r. se konaly volby do výboru SLG ČLS JEP a současně bylo na shromáždění členů odsouhlaseno sloučení Společnosti pro prevenci dědičných poruch se Společností lékařské genetiky ČLS JEP. Protože v rámci SLG jsou členové různého zaměření, vyvstala potřeba ustanovit sekce – a to ambulantní, laboratorní a biochemické genetiky. Členství v těchto sekcích je nepovinné a zdarma.

XXI. Izakovičov memoriál

Štítky:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prijmite naše pozvanie na genetické sympózium s medzinárodnou účasťou - XXI. Izakovičov memoriál, ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-15. októbra 2010 v konferenčnej miestnosti Medirex Group Academy laboratórneho komplexu na Galvaniho ulici 17/C v Bratislave.
Program bude zostavený vyžiadanými prednáškami, zároveň je možné, aby ste sa aj Vy aktívne zapojili, stačí ak nám pošlete Váš abstrakt najneskôr do 30. júna 2010 prostredníctvom webu, časť registrácia, viz následující odkaz:

Okénko do historie

Pojednání o principech mendelismu-morganismu ve vztahu k socialistické vědě najdete v této publikaci z roku 1951, kterou pro zájemce zpřístupnila SLG.

Přílohy: 

XIV. celostátní konference DNA diagnostiky

Již 14. celostátní konference DNA diagnostiky se koná ve dnech 25.-26. listopadu 2010 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Více informací najdete v příloze pozvánky a na webu konference.

Prohlášení výboru SLG k DTC testování

Štítky:

Prohlášení výboru SLG k problematice DTC testování naleznete v příloze. V příloze taktéž naleznete korespondenci výboru SLG a fy. GHC k této problematice. Současně přikládáme relevantní citace k DTC testování na základě posledních vědeckých poznatků.

Složení výboru SLG

Po proběhlých volbách funguje výbor SLG v novém složení. Více informací najdete v příloze a odkazech Výbor SLG a Volby 2010.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.