slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP „Cesta pro zdraví žen“ a „Cesta pro zdraví mužů“

Štítky:

Pro: Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Věc: Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP: „Cesta pro zdraví žen, Cesta pro zdraví mužů“

Vážený pane ministře, Vážený pan řediteli,

Za Společnost lékařské genetiky si dovolujeme zaslat naše nesouhlasné stanovisko s některými aktivitami VZP, které dle našeho odborného hlediska nejsou v souladu se správnou lékařskou praxí a zásadami úhrad zdravotní nebo preventivní péče.

Přílohy: 

XXII. Izakovičov memoriál

Štítky:

Letošní Izakovičov memoriál se uskuteční 6.-7. října 2011 v hotelu Čingov ve Spišské Nové Vsi. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.

Doporučení Rady evropy O dopadu genetiky na organizaci zdravotní služby

V příloze naleznete Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům O dopadu genetiky na organizaci zdravotních služeb a vzdělávání zdravotníků. Do češtiny přeložil prim. MUDr. Ivan Šubrt.
Původní verze v angličtině.

100. výročí založení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze slaví v letošním roce 100. výročí od svého založení. V příloze naleznete přednášku, kterou doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc., přednesla 30. března 2011 na Kaprasově dni.

100. výročí založení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Štítky:

V příloze naleznete prezentaci doc. MUDr. Milady Kohoutové, CSc., o historii Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, která byla přednesena na Kaprasově dni v roce 2011.

II. Motolský den pediatrické radiologie - Prenatální diagnostika

Ve čtvrtek 16. června 2011 se ve Fakultní nemocnici v Motole koná II. motolský den pediatrické radiologie, tentokrát se zaměřením na prenatální diagnostiku.

Lékařská genetika se stala celoevropsky uznanou specializací

Lékařská genetika se stala celoevropsky uznanou specializací. Podrobnosti naleznete na zvláštní stránce webu Evropské společnosti pro lidskou genetiku (ESHG).

10. Kaprasův den - program

Pracovní den Společnosti lékařské genetiky
České společnosti J. E. Purkyně

Kaprasův den:  Klinická  genetika

30. března 2011, Lékařský dům, Praha 2, Sokolská 31

Seklův večer 2011

V pondělí 14. března 2011 od 17.00 pořádá Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol pod záštitou Spolku lékařů českých v Praze další Seklův večer, tentokrát na téma Novinky v reprodukční a psychiatrické genetice.

Seminář o prenatální péči

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LFUP a FNOL ve spolupráci se Sekcí UZ diagnostiky  České gynekologicko-porodnické společností JEP pořádají při příležitosti udělení Čestného doktorátu Prof. Dr. K. Nicolaidesovi dne 4. května 2011 seminář na téma:

Převrácení pyramidy prenatální péče

Jde o kurz prenatální diagnostiky se zcela novou koncepcí

Více na www.prenat2011.upol.cz a www.fetalnimedicina-zlin.cz.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.