slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Dodatkový protokol pro genetické testování

Společnost lékařské genetiky a genomy ČLS JEP, z. s., v současné době projednává možnost ratifikace Dodatkového protokolu pro genetické testování Rady Evropy č. 203 z 27. 11. 2008. Jde o dodatek k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, která byla v roce 2007 přijata státy Rady Evropy ve španělském Oviedu (proto je také známa pod názvem Oviedská konvence). Česká republika Úmluvu ratifikovala v roce 2001.

Den vzácných onemocnění v Brně

Poslední den v únoru se již několik let po světě připomíná jako Den vzácných onemocnění a při této příležitosti se pořádají různá setkání, happeningy, nebo odborné akce pro zvýšení povědomí o této problematice. Nejinak je tomu i letos a jedno takové setkání proběhne v Mendelově muzeu v Brně, konkrétně ve středu 1. března 2017. Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu.

Přílohy: 

Odmítnutí nových pravidel pro úhradu vyjmenovaných metod odbornosti 816

Vážené kolegyně a kolegové,

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP se od některých laboratoří, které jsou uvedeny v seznamu pracovišť odb. 816 a 208 před několika dny dozvěděla, že v nově předkládaných „Pravidlech pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky“ ze strany zdravotních pojišťoven (např. VZP nebo CPZP) se nyní objevily dříve nepožadované smluvní podmínky „Poskytovatel je povinen vykazovat s dále uvedeným výkonem vždy zároveň signální výkon VZP s výsledkem vyšetření. V případě nevykázání příslušného signálního výkonu VZP k příslušnému výkonu, nebude péče uhrazena; 94295 – (VZP) Výsledek vyšetření negativní; 94296 – (VZP) Výsledek vyšetření pozitivní“. Tato ustanovení rovněž nebyla předem konsultována s naší odbornou společností.

Pokračování textu v přiloženém PDF.

Ve druhé příloze jsou pak podmínky pro účtování vyjmenovaných výkonů.

50. výroční cytogenetická konference v Praze

Ve dnech 7.-8. září 2017 se v Praze-Dejvicích v hotelu DAP bude pod zášťitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., konat 50. jubilejní výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí. Další informace naleznete na webu pořádající agentury a v přiložené pozvánce.

Přihlášení je možné pomocí online formuláře.

Přílohy: 

Termíny atestací v roce 2017

V roce 2017 jsou vypsány tyto termíny atestací:

Klinická genetika (pro nelékaře):

  • 31. května 2017
  • 5. prosince 2017

Oba termíny zajišťuje Katedra genetiky IPVZ a místem konání bude Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Lékařská genetika (pro lékaře):

  • 25. května 2017 - 3. lékařská fakulta UK v Praze a místem konání bude Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 4
  • 7. prosince 2017 - 1. lékařská fakulta UK v Praze

Etické aspekty editování genomu

Díky nedávným pokrokům v metodách úpravy genomu, jako je např. metoda CRISPR-Cas9, vyvstává řada dalších otázek a etických problémů ohledně dalšího využívání a rozvoje těchto technik. Nuffieldská komise pro bioetiku nedávno zpracovala zajímavé review. Kromě podrobné verze (136 stran) je k dispozici i kratší souhrn (18 stran).

Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2017

Na rok 2017 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání zatím tyto kurzy:

17. celostátní konference fetální medicíny

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovoluji si Vás informovat o programu tradiční 17. celostátní konference fetální medicíny v kongresovém centru nemocnice Na Homolce v Praze, v pátek 20. ledna 2017. Tato konference, jako již obvykle, dává impulzy k dalšímu směrování našeho oboru a účastní se jí většina těch, kdo ve fetální medicíně něco znamenají.

Z pohledu genetiky stojí za zmínku, že za poslední rok došlo k dalším velkým změnám v neinvazivním prenatálním testování. Tato technologie se rychle stává dostupnější i pro Vaše pacientky a mění postupy ve screeningu aneuploidií.

Prague Spring Symposium 2017

Podobně jako v předchozích letech pořádá společnost GENNET odbornou konferenci Prague Spring Symposium 2017. Termín konání je tentokrát pátek 21. dubna a sobota 22. dubna 2017, ale místo bude jiné - Parkhotel ve Veletržní 1502/20 na Praze 7. Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu.

Přihlašovací formulář

Kaprasův den - druhé oznámení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 15. února 2017 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Přihlašovací formulář

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba do 8. 2. 2017Platba po 8. 2. 2017
Přednášející00
Člen SLG200 Kč300 Kč
Nečlen SLG300 Kč400 Kč
Laboranti a středoškoláci100 Kč200 Kč

Platba musí být provedena převodem odpovídající částky na účet, platba na místě nebude možná!!!

Přílohy: 

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.