slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Literatura k DTC testování

Štítky:

Návrh Stanov SLG ČLS JEP

V příloze najdete aktualizovaný návrh Stanov SLG ČLS JEP.

Prohlášení výboru SLG ČLS JEP k emailové diskusi o náplni přednášek kursu IPVZ

Prohlášení výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k emailové diskusi o náplni přednášek kursu IPVZ

Historie lékařské genetiky v ČR

Štítky:

Historie lékařské genetiky v našich zemích má poměrně bohaté kořeny. Již v roce 1917 byla vydána publikace Prof. Vl. Růžičky: Dědičnost u člověka ve zdraví a nemoci. K předválečným zakladatelům a neohroženým zastáncům lékařské genetiky i v dobách lysenkismu nepochybně patřil Prof. RNDr. et MUDr. B. Sekla, DrSc., přednosta Biologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství v Praze - s přestávkami kopírujícími období nesvobody vědecké a politické. V Brně pak byla známá postava Prof. MUDr. Z. Bruneckého, jehož učebnic využívaly minimálně dvě generace lékařů.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.