slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Stanovisko SLG k článku k rozhovoru „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“

Vyjádření Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., k článku: „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“ z MF DNES 5. 1. 2016

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., považuje za důležité vyjádřit se k některým tvrzením, které byly publikovány v rozhovoru s MUDr. Oldřichem Šubrem, CSc., MBA. Většina informací v tomto rozhovoru je vytržených z kontextu a bylo by možné je klasifikovat až jako demagogické.

Forensica

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na forenzně genetickou konferenci Forensica 2016. Konference proběhne ve dnech 23.-25. května 2016 v prostorech Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Mezi pozvanými přednášejícími jsou Marta Kuś, James Curran a Bruce McCord. Vítány jsou i Vaše odborné příspěvky či zajímavé kazuistiky. Termín pro zaslání abstrakt pro plakátová sdělení i přednášky je 9. duben 2016. Abstrakta zasílejte po své registraci na adrese www.forensica2016.org.

Přílohy: 

Termíny atestací v roce 2016

Termíny atestací v oborech klinická genetika (nelékaři) a lékařská genetika (lékaři) v roce 2016:

16. celostátní konference fetální medicíny

V pátek 15. ledna se v Praze na Homolce koná již 16. celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí. Další informace naleznete na těchto odkazech:

12. mezinárodní kongres o buněčné biologii

Ve dnech 21.-25. července 2016 se v Kongresovém centru Praha koná 12. mezinárodní kongres o buněčné biologii. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo přímo na www.iccb2016.org.

Přílohy: 

Prague Spring Symposium 2016

Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET organizuje každý rok konferenci Prague Spring Symposium. V roce 2016 bude věnována diagnostice z volné DNA a cirkulujících buněk. Sympózium se bude skládat ze dvou půldenních setkání - v pátek 29. dubna 2016 odpoledne a v sobotu 30. dubna 2016 dopoledne. Páteční sekci bude následovat společenský večer (Klub Lávka, Novotného Lávka 201/1). Organizátoři by rádi naplnili původní význam řeckého slova συμπόσιον.

Více informací včetně programu naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášení k účasti je možné prostřednictvím registračního formuláře.

Přílohy: 

Kaprasův den 2016 - 2. oznámení

Štítky:

Aktualizace 25. 1. 2016: Doplněn program.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., si vás dovoluje pozvat na 15. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 17. února 2016 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Účast bude zpoplatněna následovně:

Přílohy: 

Plán akcí SLG na rok 2016

Štítky:

Zde naleznete přehled plánovaných akcí Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP na rok 2016.

Homocystinurie a defekty folátového metabolismu a methylací: praktické přístupy k diagnostice a léčbě

Štítky:

Ve dnech 29. února až 2. března se v Praze koná kurz Homocystinurie a defekty folátového a methylací: praktické přístupy k diagnostice a léčbě. Další informace naleznete zde a v přiloženém letáku.

Přílohy: 

Systém péče o těhotné - reakce na tiskovou zprávu

Reakce na SLG na tiskovou zprávu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP: „Národní registr má zefektivnit organizaci péče o těhotné i novorozence“ ze dne 24. listopadu 2015

Dne 24. listopadu 2015 byla ČTK publikována tisková zpráva, která se mimo jiné vyjadřovala také ke screeningu vrozených vad v České republice. Bylo konstatováno, že není stanovena přesná metodika, jak má být screening vrozených vad plodu prováděn a že tento screening není nijak organizován ani kontrolován.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.