slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Doporučení k "liquid biopsy"

Štítky:

V příloze naleznete společné stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP, České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP k otázce provádění tzv. tekutých biopsií (liquid biopsy) u nemocných s nádorovými onemocněními.

Toto doporučení má omezenou časovou platnost, bude aktualizováno nejpozději do konce roku 2017.

Plánované kurzy IPVZ na 2. pololetí 2016

Na 2. pololetí roku 2016 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání tyto kurzy:

 • Předatestační specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a Specializační kurz v Klinické genetice
  5.-6. října 2016 (2 dny)
 • pecializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice
  7.-11. listopadu 2016 (5 dní)

Další informace o kurzech budou zveřejněny přímo na webu IPVZ, kde bude možné se k účasti na kurzech také přihlásit.

Zpřístupnění supplementa 1/2016 Klinické onkologie

Rádi bychom Vás upozornili, že byly zpřístupněny plné texty supplementa č. 1 ročníku 29 časopisu Klinická onkologie, které se věnuje především rozšíření indikací k testování dědičného syndromu nádorů prsu a vaječníků, panelovému testování pomocí NGS, syndromům predisponujícím k nádorům v dětském věku, PGD, prevenci i dalším tématům.

Články si můžete volně stáhnout na této adrese:

Zemřela prof. MUDr. Maria Kučerová, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 29. 3. 2016 skonala naše čestná členka, bývalá přednostka Oddělení lékařské genetiky Thomayerovy nemocnice v Praze a vedoucí katedry genetiky IPVZ prof. MUDr. Maria Kučerová, DrSc.

Její pohřeb se bude konat dne 8. dubna 2016 ve 13,20 hod. v Malé obřadní síni Krematoria v Praze-Strašnicích.

Čest její památce!

Za Výbor SLG

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Přílohy: 

Fellowship na European Human Genetics Conference 2016

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., Vám nabízí možnost sponzorování účasti (registrační poplatek, ubytování a cestovné) na letošní European Human Genetics Conference, která se koná 21.-24. května v Barceloně na základě tzv. National Fellowships ze strany ESHG. Díky této nabídce může SLG navrhnout jednoho účastníka z České republiky v souladu s níže uvedenými výběrovými kritérii.

Cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015

V roce 2003 Česká lékařská společnost J. E. Purkyně založila Purkyňův nadační fond. V roce 2015 byla zvolena nová Správní rada fondu, která vymezila poslání fondu, kterým je podpora mladých lékařek a lékařů do 35 let, především v oblasti publikační činnosti. Prvním projektem je cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015. Přihášky je možné zasílat do 31. května 2016, cena je spojena s příspěvkem 15 000 Kč.

Mezinárodní den vrozených vad

I letošní 3. březen je Mezinárodním dnem vrozených vad. Vrozené vady postihují 3—5 % novorozených dětí, nejsou tedy tak vzácné, jak by se snad mohlo zdát. Řadě příčin vrozených vad lze přitom předcházet. Doporučení stran primární prevence vrozených vad naleznete například zde.

4. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách

Štítky:

Ve dnech 25.-26. května 2016 se v chorvatském Splitu koná již 4. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách a jejich využití v neinvazivní prenatální diagnostice. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, případně přímo na web sympózia.

Přílohy: 

Den vzácných onemocnění

Již od roku 2008 je poslední únorový den připomínán jako Den vzácných onemocnění. Když jde navíc o přestupný rok, jako letos, a tento den připadne na 29. únor, je toto datum o to vzácnější. I letos se u příležitosti tohoto dne koná několik akcí:

 • Den vzácných onemocnění: situace pacientů a možnosti řešení
  Kulatý stůl pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pod záštitou místopředsedy MUDr. Davida Kasala a ve spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění (od 13.30, PSP ČR, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1).
 • Ať je hlas vzácných onemocnění lépe slyšet
  Setkání v Mendelově muzeu v Brně - informace o projektu Centra Veronica Hostěnín, koncert Husákova kvarteta (od 15.00, Mendelovo muzeum, Mendelovo náměstí 1a, Brno).

Stanovisko SLG k článku k rozhovoru „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“

Vyjádření Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., k článku: „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“ z MF DNES 5. 1. 2016

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., považuje za důležité vyjádřit se k některým tvrzením, které byly publikovány v rozhovoru s MUDr. Oldřichem Šubrem, CSc., MBA. Většina informací v tomto rozhovoru je vytržených z kontextu a bylo by možné je klasifikovat až jako demagogické.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.