slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Zemřela prof. MUDr. Maria Kučerová, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 29. 3. 2016 skonala naše čestná členka, bývalá přednostka Oddělení lékařské genetiky Thomayerovy nemocnice v Praze a vedoucí katedry genetiky IPVZ prof. MUDr. Maria Kučerová, DrSc.

Její pohřeb se bude konat dne 8. dubna 2016 ve 13,20 hod. v Malé obřadní síni Krematoria v Praze-Strašnicích.

Čest její památce!

Za Výbor SLG

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Přílohy: 

Fellowship na European Human Genetics Conference 2016

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., Vám nabízí možnost sponzorování účasti (registrační poplatek, ubytování a cestovné) na letošní European Human Genetics Conference, která se koná 21.-24. května v Barceloně na základě tzv. National Fellowships ze strany ESHG. Díky této nabídce může SLG navrhnout jednoho účastníka z České republiky v souladu s níže uvedenými výběrovými kritérii.

Cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015

V roce 2003 Česká lékařská společnost J. E. Purkyně založila Purkyňův nadační fond. V roce 2015 byla zvolena nová Správní rada fondu, která vymezila poslání fondu, kterým je podpora mladých lékařek a lékařů do 35 let, především v oblasti publikační činnosti. Prvním projektem je cena za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2015. Přihášky je možné zasílat do 31. května 2016, cena je spojena s příspěvkem 15 000 Kč.

Mezinárodní den vrozených vad

I letošní 3. březen je Mezinárodním dnem vrozených vad. Vrozené vady postihují 3—5 % novorozených dětí, nejsou tedy tak vzácné, jak by se snad mohlo zdát. Řadě příčin vrozených vad lze přitom předcházet. Doporučení stran primární prevence vrozených vad naleznete například zde.

4. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách

Štítky:

Ve dnech 25.-26. května 2016 se v chorvatském Splitu koná již 4. středoevropské sympózium o volných nukleových kyselinách a jejich využití v neinvazivní prenatální diagnostice. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, případně přímo na web sympózia.

Přílohy: 

Den vzácných onemocnění

Již od roku 2008 je poslední únorový den připomínán jako Den vzácných onemocnění. Když jde navíc o přestupný rok, jako letos, a tento den připadne na 29. únor, je toto datum o to vzácnější. I letos se u příležitosti tohoto dne koná několik akcí:

  • Den vzácných onemocnění: situace pacientů a možnosti řešení
    Kulatý stůl pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pod záštitou místopředsedy MUDr. Davida Kasala a ve spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění (od 13.30, PSP ČR, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1).
  • Ať je hlas vzácných onemocnění lépe slyšet
    Setkání v Mendelově muzeu v Brně - informace o projektu Centra Veronica Hostěnín, koncert Husákova kvarteta (od 15.00, Mendelovo muzeum, Mendelovo náměstí 1a, Brno).

Stanovisko SLG k článku k rozhovoru „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“

Vyjádření Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., k článku: „Doktoři u nás ani neumějí klepat na dveře“ z MF DNES 5. 1. 2016

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., považuje za důležité vyjádřit se k některým tvrzením, které byly publikovány v rozhovoru s MUDr. Oldřichem Šubrem, CSc., MBA. Většina informací v tomto rozhovoru je vytržených z kontextu a bylo by možné je klasifikovat až jako demagogické.

Forensica

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na forenzně genetickou konferenci Forensica 2016. Konference proběhne ve dnech 23.-25. května 2016 v prostorech Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Mezi pozvanými přednášejícími jsou Marta Kuś, James Curran a Bruce McCord. Vítány jsou i Vaše odborné příspěvky či zajímavé kazuistiky. Termín pro zaslání abstrakt pro plakátová sdělení i přednášky je 9. duben 2016. Abstrakta zasílejte po své registraci na adrese www.forensica2016.org.

Přílohy: 

Termíny atestací v roce 2016

Termíny atestací v oborech klinická genetika (nelékaři) a lékařská genetika (lékaři) v roce 2016:

16. celostátní konference fetální medicíny

V pátek 15. ledna se v Praze na Homolce koná již 16. celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí. Další informace naleznete na těchto odkazech:

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.