Členství

Členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP je možné se stát vyplněním přihlášky do ČLS JEP. Vyplněnou přihlášku je třeba dodat na sekretariát ČLS JEP, který zajistí její předání příslušné organizační složce, kde bude projednána při zasedání výboru.

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách ČLS JEP, konkrétně v části Sekretariát organizace - Formuláře ke stažení. Konkrétně pak jde o formulář Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně v sekci Centrální evidence členů (ČE).

Výhody členství

  • Společnost projednává podněty svých členů a hájí jejich zájmy.
  • Možnost volit vedení společnosti a být do orgánů společnosti (výbor a revizní komise) zvolen.
  • Přístup k zápisům z jednání výboru společnosti.
  • Snížený registrační poplatek na některé z konferencí (například Kaprasův den).
  • Možnost účastnit se soutěží vyhlašovaných společností (například Soutěž o nejlepší publikaci).
  • "Fellowship" (stipendium) pro účast na ESHG.

Povinnosti člena

Povinností členů společnosti je platit každý rok členský příspěvek, jehož výše je od roku 2019 350 Kč. Kromě tohoto poplatku SLG ČLS JEP je obvykle nutné hradit také členský příspěvek samotné České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2019 je to 400 Kč. Oba tyto poplatky se hradí najednou, na základě výzvy se složenkou, které ústředí ČLS JEP rozesílá každý rok. V roce 2019 byly tyto složenky rozesílány v květnu.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.