Databáze pracovišť

Databáze genetických laboratoří (CZDDNAL)

Kontakty na molekulárně-genetické a cytogenetické laboratoře v České republice naleznete ve specializované databázi. Tato databáze vznikla původně pod vedením pana prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., v rámci Koordinačního centra genetických laboratoří, které bylo ustanoveno na Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze Nyní je databáze pod správou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a Ústavu biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol.

V této databázi naleznete jak laboratoře cytogenetické, tak laboratoře molekulárně-genetické. V databázi molekulárně-genetických laboratoří je také možné zobrazit všechna vyšetření a případně v nich vyhledávat a následně zjistit, které laboratoře konkrétní vyšetření nabízí.

Databáze byla v roce 2012 navíc doplněna o pracoviště klinické genetiky.

Správce databáze

Pokud Vaše pracoviště v databázi zatím není, případně pokud chcete nějaké údaje opravit, určitě se ozvěte:

MUDr. Marek Turnovec
marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz

Další databáze

Databáze v zahraničí

Různé databáze genetických laboratoří existují samozřejmě také v zahraničí:

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.