Koncepce

Zde si můžete stáhnout několik koncepcí lékařské genetiky jako oboru - konkrétně z let 1970, 1980, 1995 a návrh koncepce z roku 2000.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.