Koordinační centrum genetických laboratoří

Koordinační centrum k řešení problematiky organizace laboratorního vyšetřování metodami molekulární genetiky a cytogenetiky v České republice bylo zřízeno rozhodnutím MZ ČR v dubnu 2004, jako součást ÚHKT a svou činností odpovědné Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Centrum zajišťuje distribuci oborových informací, spravuje databáze molekulárně genetických a cytogenetických laboratoří a podílí se na organizaci sekce externí kontroly kvality (EQA/PT), celostátní konference DNA diagnostiky, organizuje mezilaboratorní kontrolu kvality metodou okružních vzorků a zprostředkovává kontrolu kvality v mezinárodních systémech. Spolupracuje se zahraničními organizacemi, především odbornými společnostmi (ESHG, ECA atd.), a institucemi zabývajícími se příslušnou problematikou (např. OECD, EMQN, Eurogentest, Orphanet, GeneTests).

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.