Mysli na mě včas

Primární prevenci vrozených vývojových vad je také věnován program Mysli na mne včas. Program vznikl za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu NPZ PPZ 10032. Hlavním řešitelem byl Státní zdravotní ústav. V přílohách si můžete prohlédnout leták a plakát určené do ambulancí terénních gynekologů a praktických lékařů pro děti a dorost.

Další informace o projektu naleznete přímo na SZÚ.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.