Na alkohol velký pozor

Nejprve si ukážeme, co to jsou standardní alkoholové jednotky:

Běžný nápojObsah alkoholu v gramechPřibližný počet standardních jednotek
Pivo 10°, 3,5 % alkoholu
0,5 l14,00 g1,5
0,33 l9,24 g1,0
Pivo 12°, 5 % alkoholu
0,5 l20,0 g2,0
0,33 l13,2 g1,5
Víno, 12 % alkoholu
0,125 l („osminka“) červené/bílé12,0 g1,2
0,2 l („dvojka“) červené/bílé19,2 g2,0
Whisky, 40 % alkoholu
0,02 l (malý panák)6,4 g0,7
0,04 l (velký panák)12,8 g1,3

Dopřává-li si „těhulka“ alkoholických nápojů, měla by vědět, že prostřednictvím placenty se alkohol dostává i do tkání a orgánů plodu. Často i ve vyšších koncentracích než je hladina alkoholu v krvi matky a odbourává se dvakrát pomaleji než u matky. A je prokázáno, že alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu nejen v prvých 3 měsících, ale po celou dobu těhotenství. Pravidelné a nemírné pití (5 a více jednotek denně) je pro plod vysoce rizikové a může v extremních případech vyústit v těžké poškození známé jako fetální alkoholový syndrom. Zahrnuje poruchy růstu plodu, často přetrvávající i v dětství, neprospívání, malou hlavičku, nesprávně vyvinutou střední část obličeje, různý stupeň duševního opoždění, poruchy chování, různé vrozené vady včetně vrozených vad srdce a další přidružené abnormality Konzumace alkoholických nápojů v těhotenství může vyvolat i izolované poškození mozku nebo srdce, rovněž může způsobit rozvoj alkoholové závislosti u plodu.

Takovéto extrémní případy jsou naštěstí vzácné, jisté ale je, že by se těhotná měla jednoznačně vyhnout vyšší a pravidelné spotřebě alkoholu (pozor na různé společenské akce spojené s nadměrným pitím). Také muži by měli několik měsíců před plánovaným početím spotřebu alkoholu snížit na maximálně dvě jednotky alkoholu denně. Ženám, které plánují těhotenství se podstatně snížit pití alkoholu, lépe je úplně vynechat (včetně vína, piva a samozřejmě koncentrovaného alkoholu), neboť je obtížné přesně určit, kdy k oplodnění dojde. Stane se ale, že žena měla občas skleničku vína, aniž věděla, že je těhotná. Zde žádné vysoké riziko postižení plodu nehrozí, nicméně chcete-li otěhotnět, je lépe se alkoholu vyhnout.

Často se uvádí, že malé množství alkoholu nenarozenému dítěti neuškodí. „Bezpečná“ malá dávka alkoholu však není přesně stanovena; kromě toho naše genetická výbava, která také určuje naší citlivost k alkoholu a jeho odbourávání je individuální, každý může reagovat jinak. A totéž platí pro vyvíjející se plody.

Chuť na pivo těhotných je možné uspokojit nealkoholickým pivem. S určitou opatrností je možno připustit během těhotenství konzumaci jedné nebo dvou sklenic vína týdně. Je však třeba vždy mít na paměti, že čím více žena v těhotenství pije, tím většímu riziku vystavuje své miminko. Při pochybách, nebo obavách o osud plodu při větším a opakovaným překročení dávek alkoholu v těhotenství je možné svěřit se porodníkovi nebo lékařskému genetikovi.

Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.,
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha,
Kontakt: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.