Přihláška na 47. výroční cytogenetickou konferenci

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na 47. výroční cytogenetickou konferenci, která se uskuteční 4.-5. září 2014 v Praze.

Přihlášení je možné pouze tímto formulářem. Po jeho vyplnění dostanete potvrzující e-mail se všemi vyplněnými údaji.

Osobní údaje

Např. Bc., Mgr., RNDr., MUDr., ale i více titulů - doc. RNDr., prof. MUDr. (Tituly se píšou s tečkou.)

Např. Ph.D., CSc., DrSc., MBA, DiS. (Většina titulů má za sebou tečku.)

Registrační poplatek

Při registraci do 15. července 2014 je 800 Kč, při pozdější registraci a registraci na místě pak 1000 Kč.

Registrační poplatek a poplatek za společenský večer zašlete na účet společnosti GENNET s.r.o., číslo účtu 263554398/0300, variabilní symbol 4592014, specifický symbol Vám přijde e-mailem s potvrzením o vyplnění registračního formuláře. Potvrzení o zaplacení předložte při registraci.

Pokud si přejete vystavit daňový doklad, uveďte zde prosím adresu a případně také fakturační údaje (IČ, DIČ).

Uzávěrka pro přihlášky k aktivní účasti je 15. července 2014. Přihlášení k pasivní účasti je možné do 2. září 2014.

Aktivní účast

Název přednášky/abstraktu

Vlastní text abstraktu - maximálně 1500 znaků

Vyberte, pokud máte zájem zúčastnit se společenského večera. Poplatek za účast je 500 Kč.

Pokud nám chcete něco dalšího sdělit, můžete tak učinit zde. Pokud například chcete změnit informace týkající se Vaší přednášky, vyplňte prosím tento formulář znovu a do poznámky uveďte, že už jste se registrovali a že jde o opravu dříve zadaných údajů.

Po vyplnění tohoto formuláře budou data uložena na serveru, kde k nim mají přístup organizátoři konference. Kontakty na organizátory naleznete na stránce 47. cytogenetické konference.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.