Přihláška na Kaprasův den 2019

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na 18. Kaprasův den - pracovní den členů Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., který se koná ve středu 13. února 2019. Přihlášení k aktivní účasti je možné nejpozději do 20. ledna 2019. Přihlášení k pasivní účasti a zaplacení účastnického poplatku převodem je možné do 4. února 2019. Platba na místě nebude možná!

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplňování tohoto formuláře - i u položek pro jméno, příjmení a tituly, z těchto údajů budou také vytvořeny certifikáty o účasti. Pokud tedy nechcete například certifikát vystavený na jméno "jan novak", ale raději na "Mgr. Jan Novák", tak raději zadané údaje ještě jednou zkontrolujte. Děkujeme.

Např. Bc., Mgr., RNDr., MUDr., ale i více titulů - Doc. RNDr., Prof. MUDr.

Např. PhD., CSc., DrSc., DiS.

Přihlášení k aktivní účasti je možné pouze do 20. ledna 2019, přihlášení k pasivní účasti (ale i se zaplacením účastnického poplatku převodem!) je pak možné do 7. února 2019. Platba na místě nebude možná!

Přednáška

Název přednášky

Autory prosím uvádějte ve formě Příjmení J, kde J je první písmeno z křestního jména. Takže například autor Jan Novák bude uveden jako Novák J. Pokud je autorů více, oddělujte je od sebe čárkou. Pokud autoři pocházejí z více pracovišť, uveďte v následující položce u pracovišť pořadová čísla a stejná čísla pak uveďte za jednotlivé autory.

Pokud je pracovišť víc, uveďte každé na samostatný řádek a na začátku každého řádku uveďte číslo. Čísla pak uveďte za jednotlivé autory, podle toho, z kterého pracoviště autoři pocházejí. U pracoviště nemusíte uvádět celou adresu, stačí například: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha.

Prosím, uveďte krátkou anotaci (do sta slov) o Vašem příspěvku. Uveďte rovněž případné konflikty zájmů, či grantovou podporu.

Účast na konferenci je zpoplatněna:

Platba do 7. 2. 2019Platba po 7. 2. 2019
Přednášející00
Člen SLG200300
Nečlen SLG300400
Laboranti a středoškoláci100200

Platba je možná pouze převodem na účet 500617613/0300. Je nutné uvést správně variabilní symbol 2519006 a specifický symbol, který obdržíte v potvrzujícím e-mailu a který platí právě pro Vaši registraci. Jedině pomocí těchto údajů pak budou možné platbu přiřadit k Vaší registraci. Pro jistotu do zprávy pro příjemce uveďte i Vaše jméno. Pro možnost automatického spárování plateb a následné vystavení daňových dokladů doporučujeme za účastníky platit jednotlivě. Platba na místě nebude možná!

Pokud byste potřebovali poplatek uhradit ze zahraničí, bude se Vám hodit číslo účtu ve formátu IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613. A pravděpodobně také BIC: CEKOCZPP.

Požadujete vystavení daňového dokladu (potvrzení o platbě)?

Pokud na daňový doklad chcete místo/kromě Vašeho jména uvést nějaké další údaje (pracovišťě, adresa, IČ, DIČ, uveďte je v poznámce).

Pokud nám chcete něco dalšího sdělit, můžete tak učinit zde. Pokud například chcete změnit informace týkající se Vaší přednášky, vyplňte prosím tento formulář znovu a do poznámky uveďte, že už jste se registrovali a že jde o opravu před tím zadaných údajů.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že vyplněná data (a tedy i Vaše osobní údaje - jméno a e-mailová adresa) budou uložena na serveru, kde k nim má přístup správce webu SLG (MUDr. Marek Turnovec) a jeden z organizátorů konference (MUDr. Antonín Šípek jr.).

Zároveň Vám bude odeslán potvrzující mail se všemi vyplněnými údaji, který bude zaslán na e-mailovou adresu vyplněnou v tomto formuláři.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.