Společnost

Společnost lékařské genetiky je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jako samostatná společnost v rámci ČLS JEP zahájila činnost v roce 1967 a její vznik je úzce spjatý s rozvojem genetiky v tehdejším Československu. Podrobnosti naleznete v samostatném článku o historii.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.