Stanoviska

Na tomto místě naleznete stanoviska Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k některým tématům:

  • Stanovisko k registraci stávajících a vzniku nových laboratoří vyšetřujících lidský zárodečný genom a nutnosti jejich akreditace v podobě dopisu ředitelce Odboru zdravotní péče MZ ČR MUDr. Heleně Sajdlové.
  • Stanovisko k úhradám, jež je jako příloha součástí dopisu předsedy České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., náměstkyni ministra zdravotnictví náměstkovi ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dopis se týká úhrad i u jiných odborností, část týkající se genetiky naleznete na 10. straně. Opět je zde zdůrazněna nutnost akreditace genetických laboratoří dle ČSN EN ISO 15189.
  • Stanovisko ohledně úvazků a nutných kvalifikací pracovníků v genetických laboratoří. Toto stanovisko řeší i otázku skládání úvazků od více osob.
  • Stanovisko k testování omezeného počtu mutací v genech BRCA1 a BRCA2 a jeho úhrady z veřejného zdravotního pojištění

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.