akreditace

Harmonizační schůzka odborných posuzovatelů ČIA

Štítky:

Dne 29. 3. 2018 proběhla v Českém institutu pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), harmonizační schůzka odborných posuzovatelů ČIA pro oblast laboratoří lékařské genetiky. Zápis z této schůzky naleznete v příloze.

Přílohy: 

Certifikovaný kurz Systém managementu kvality v klinických laboratořích

Štítky:

Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze pořádá ve dnech 26.-28. listopadu 2012 certifikovaný kurz s praktickou částí Systém managementu kvality v klinických laboratořích. Tento kurz je určen k vyškolení dostatečného množství zdravotnických pracovníků způsobilých zavádět a udržovat systém kvality v klinických laboratořích v souladu s normou ČSN EN ISO 15189. Zavedení tohoto systému v klinických laboratořích je v současné době jedním ze závazných požadavků plátců zdravotní péče.

Akreditace pro začátečníky aneb jak implementovat normu ISO 15189

V rámci aktivit projektu EuroGentest se v úterý 11. září 2012 bude v Praze konat workshop s názvem Accreditation for beginners, how to implement ISO 15189. Místem konání bude kinosál v budově ředitelství Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol). Registrační poplatek je 150 €. Podrobnější informace naleznete na webu EuroGentestu.

Prezentace ze společného semináře ČIA a SLG ohledně akreditací genetických laboratoří

V souvislosti s poslední novelizací zákona 373/2011 Sb. o zdravotních službách v úterý 10. dubna 2012 na děkanátu 1. LF UK v Praze proběhl informační seminář, který uspořádaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a Společností lékařské genetiky ČLS JEP.

Prezentace z tohoto semináře naleznete na této stránce.

Informační seminář ČIA a SLG ohledně akreditací genetických pracovišť dle ISO 15189

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle § 28 tohoto zákona genetická laboratorní vyšetření lze provádět pouze v laboratořích, jejichž odborná způsobilost byla posouzena podle příslušné harmonizované normy akreditující osobou. Po domluvě ČIA a SLG ČLS JEP je naplánován odborný seminář na 10. dubna 2012, od 10 do 14 hod v Praze na děkanátu 1. lékařské fakulty University Karlovy, Kateřinská 32, Praha 2 ve 2. patře, číslo dveří 3.073.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.