doporučení

Trombofilní stavy

V přílohách najdete standardní doporučení pro molekulárně genetická vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem a jeho komplikacemi – konsensus České společnosti pro trombózu a hemostázu, České hematologické společnosti a Společnosti pro lékařskou genetiku ČLS JEP.

Dále zde naleznete souhlas s doporučením odborných společností k molekulárně genetickému vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním tromboembolizmem.

Klinická onkologie

Štítky:

1. Supplementum časopisu Klinická onkologie 2006 - Hereditární nádorová onemocnění

První supplementum KO týkající se dědičných nádorových syndromů, jejich přehledu, testování a prevence sekundární i primární.
http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/archiv/detail/cislo/2006-04-30-supplement/

Testování otcovství

Štítky:

V příloze ke stažení najdete doporučení BMA z roku 2004.

Doporučení pro analytickou validaci metod v molekulárně genetické diagnostice

Štítky:

Doporučení, jak provádět analytickou validaci metod v molekulárně genetické diagnostice, naleznete zde:
http://en.eurogentest.org/web/files/public/unit5/KBM0701_SLG_58.pdf
Na portálu Eurogentest naleznete i mnoho další užitečných informací.

Doporučení ESHG k DTC testování

V sekci DTC testování najdete aktuální článek, resp. doporučení ESHG "Genetic testing and common disorders in a public health framework"

Indikační kritéria genetického testování

Štítky:

Přehled kritérií v anglickém jazyce vypracovaných Německou společností pro genetiku člověka (www.gfhev.de) a doporučených Unit 3 organizace EUROGENTEST najdete na adrese www.eurogentest.org/professionals/db/news/188/index.xhtml

Doporučení k informovaným souhlasům

Novější verzi doporučení SLG ČLS JEP k informovaným souhlasům naleznete zde.

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vydává po prostudování mezinárodních a národních právních norem a etických doporučení, po projednání s legislativním odborem MZ ČR a po schválení výborem SLG dne 11. června 2008 doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.