DTC testování

Stanovisko Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP ke genetickým testům nabízených přímo spotřebiteli

Štítky:

Podnětem k vydání tohoto stanoviska je stále narůstající nabídka genetického testování pro zdravotní účely, které je na internetu inzerováno a následně přímo spotřebiteli poskytováno soukromými komerčně zaměřenými subjekty.

Tento způsob poskytování genetických testů přímo spotřebiteli se taktéž nazývá DTC, z anglického „direct-to-consumer“.

FDA nařizuje firmě 23andMe pozastavení prodeje

Štítky:

Regulační orgán Spojených států amerických FDA nařídil společnosti 23andMe zastavit prodej jejich hlavního produktu - služby "Personal Genome Service".

Více informací naleznete zde:

Spotřebitelské genetické testy

Štítky:

Expertní rada evropských akademií (European Academies Science Advisory Council – EASAC) a Federace evropských lékařských akademií (The Federation of European Academies of Medicine – FAEM), které tvoří zástupci národních akademií věd členských států Evropské unie, představují společný plán, jenž členským akademiím umožňuje spolupracovat na poskytování poradenství evropským politickým činitelům.

DTC testování ve zdravotnictví v Evropské unii - pohled EASAC a FEAM

Štítky:

Expertní rada evropských akademií (European Academies Science Advisory Council – EASAC) a Federace evropských lékařských akademií (The Federation of European Academies of Medicine – FAEM), které tvoří zástupci národních akademií věd členských států Evropské unie, vydaly společnou zprávu o DTC testování v EU v souvislosti se zdravotním stavem pacienta.

Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP „Cesta pro zdraví žen“ a „Cesta pro zdraví mužů“

Štítky:

Pro: Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Věc: Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP: „Cesta pro zdraví žen, Cesta pro zdraví mužů“

Vážený pane ministře, Vážený pan řediteli,

Za Společnost lékařské genetiky si dovolujeme zaslat naše nesouhlasné stanovisko s některými aktivitami VZP, které dle našeho odborného hlediska nejsou v souladu se správnou lékařskou praxí a zásadami úhrad zdravotní nebo preventivní péče.

Doporučení ESHG k DTC testování

V sekci DTC testování najdete aktuální článek, resp. doporučení ESHG "Genetic testing and common disorders in a public health framework"

Reakce SLG na diskusi ohledně rekreačního genetického testování

Štítky:

Reakce Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na diskusi ohledně „rekreačního“ genetického testování

(viz.článek „Genetické horoskopy“; MF Dnes 9.9.2010)

Prohlášení výboru SLG k DTC testování

Štítky:

Prohlášení výboru SLG k problematice DTC testování naleznete v příloze. V příloze taktéž naleznete korespondenci výboru SLG a fy. GHC k této problematice. Současně přikládáme relevantní citace k DTC testování na základě posledních vědeckých poznatků.

Literatura k DTC testování

Štítky:

Zde naleznete ke stažení vybrané publikace k problematice DTC testování.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.