historie

Storočenka - historie ČLS

Štítky:

V příloze naleznete část věnovanou Společnosti lékařské genetiky z tzv. Storočenky, kterou vydala ČLS.

Přílohy: 

100. výročí založení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Štítky:

V příloze naleznete prezentaci doc. MUDr. Milady Kohoutové, CSc., o historii Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, která byla přednesena na Kaprasově dni v roce 2011.

Historie lékařské genetiky v ČR

Štítky:

Historie lékařské genetiky v našich zemích má poměrně bohaté kořeny. Již v roce 1917 byla vydána publikace Prof. Vl. Růžičky: Dědičnost u člověka ve zdraví a nemoci. K předválečným zakladatelům a neohroženým zastáncům lékařské genetiky i v dobách lysenkismu nepochybně patřil Prof. RNDr. et MUDr. B. Sekla, DrSc., přednosta Biologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství v Praze - s přestávkami kopírujícími období nesvobody vědecké a politické. V Brně pak byla známá postava Prof. MUDr. Z. Bruneckého, jehož učebnic využívaly minimálně dvě generace lékařů.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.