konference

47. cytogenetická konference - program

Pro tisk využijte program ve formátu PDF.

Přílohy: 

47. cytogenetická konference - informace

Místo konání: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

XIV. konference prenatální diagnostiky a fetální medicíny se nekoná

Štítky:

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás upozornit, že XIV. konference prenatální diagnostiky a fetální medicíny, která se měla konat 24. října 2014 v Olomouci, se z organizačních důvodů ruší. Děkujeme za pochopení.

Brněnský genetický den

Štítky:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělení lékařské genetiky FN Brno si Vás dovolují pozvat na Brněnský genetický den zaměřený na klinickou genetiku a genetickou diagnostiku. Akce se koná ve čtvrtek 25. září 2014 v Kině Scala (Moravské náměstí 3, Brno). Přihlášky k aktivní účasti zasílejte písemně či elektronicky (bdubnova@fnbrno.cz) do 21. srpna 2014. Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 15. září 2014 tamtéž.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Místo konání:

47. cytogenetická konference

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 47. výroční cytogenetickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. září v Praze.

Místem konání konference bude kongresové centrum ČVUT v Praze – Dejvicích, již tradičními pořadateli pak Cytogenetická sekce ČsBS a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP. Organizačně konferenci zajišťuje Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET Praha.

Snahou organizátorů konference bude připravit účastníkům konference zajímavý odborný program i příjemné prostředí pro odborná sdělení i neformální přátelská setkání. V programu letošní konference se objeví i odborná sdělení několika pozvaných zahraničních kolegů, kteří přijali naše pozvání a vystoupí se svými jistě zajímavými příspěvky na pomezí cytogenetiky a molekulárně-genetické diagnostiky:

Letošní novinkou (bude-li o ni zájem) bude možnost stručné prezentace vašich výsledků, kazuistik či zajímavých nálezů formou krátkých ústních sdělení („ústních posterů“ třeba jen se 2–3 obrázky), která umožní vystoupit i těm z vás, kteří by třeba nad formátem tradiční přednášky váhali.

Pro zájemce o čistě písemnou formu sdělení nabízíme možnost otištění krátkého nestrukturovaného abstraktu v programu konference (posterová sekce nebude organizována). V případě zájmu o tento typ účasti zaškrtněte ve formuláři možnost aktivní – písemný abstrakt a dále postupujte dle pokynů.

K neformální části konference bychom vás pak rádi pozvali do historických prostor Břevnovského kláštera v Praze.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za organizátory konference

MUDr. David Stejskal
RNDr. Jiří Horáček

Další informace Registrace Program Program (PDF)

Konference DNA analýza

Štítky:

Dobrý den,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na již jedenáctý ročník konference DNA analýza, kde se tradičně zaměříme na témata z molekulární a buněčné biologie a průtokové cytometrie.

Letos se bude konference konat dne 10. června 2014 v Konferenčním centru Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze (posluchárna Milana Haška), Vídeňská 1083, Praha 4.

Důležité Informace:
Kdy: 10. června 2014
Kde: Konferenční centrum ÚMG AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

Celostátní konference genetických laborantů a sester

Štítky:

Česká společnost genetických laborantů a sester a Oddělení lékařské genetiky FN Brno Vás srdečně zvou na Celostátní konferenci genetických laborantů a sester, která se koná ve dnech 15.-16. května 2014 v Orea Wellness hotelu Santon v Brně (Přístavní 38, Brno-Bystrc). Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce. Dále si můžete také stáhnout přihlášku (ve formátu MS Word 2007), kterou pak můžete e-mailem zaslat na adresu rspesna@fnbrno.cz.

Přílohy: 

Genetická konference Genetické společnosti Gregora Mendela

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Genetická společnost Gregora Mendela vás zve v září 2014 do krásného prostředí konferenčního centra FLORET v Průhonicích u Prahy na tradiční setkání českých a slovenských vědců a zájemců o genetiku a molekulární biologii různých organizmů. Snahou organizačního výboru je zpřístupnit konferenci širokému okruhu zájemců a zejména pak mladším a začínajícím vědeckým pracovníkům a studentům. Na programu tedy budou nejen zvané plenární přednášky významných odborníků z vysokých škol a akademických pracovišť, ale i kratší přednášky a tradiční prezentace formou plakátových sdělení. Konference připomene též 55. výročí založení katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Je tudíž vhodnou příležitostí pro všechny absolventy katedry a příbuzných oborů PřF UK v Praze k uskutečnění přátelských setkání a obnovení dřívějších či zapomenutých kontaktů. Konference je určena všem zájemcům bez ohledu na členství v GSGM. Pro doktorandy a magisterské studenty je to skvělá příležitost, jak představit výsledky své práce širší vědecké komunitě!

Kaprasův den 2014

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na shromáždění členů a zároveň pracovní den klinické genetiky - Kaprasův den, který se bude konat ve středu 12. února 2014 v Purkyňově ústavu v Praze na Albertově. Záštitu nad pracovním dnem převzal prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je možné pouze vyplněním online formuláře. Přihlášení k aktivní účasti je možné nejpozději do 17. ledna 2014, k pasivní účasti pak do 9.00 v pondělí 10. února 2014. Účastníci, kteří se registrují až na místě, nemají nárok na občerstvení a také nebudou mít předem připravený certifikát, ten pro ně bude vyhotoven až na místě.

Prenatální a postnatální diagnostika a management kostních dysplázií

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
rádi bychom vás pozvali na pracovní den – XIII. konferenci prenatální diagnostiky a fetální medicíny, který ve spolupráci s vámi pořádáme každý rok a rozhodli jsme se, že v tomto budeme pokračovat i nadále. Letos jsme však udělali malou změnu. Tento a každý další rok vybereme základní téma, kterému se budeme věnovat v rámci interdisciplinární spolupráce. Prenatální diagnostika a fetální medicína totiž vyžaduje vždy spolupráci s ostatními obory.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.