konference

Celostátní konference genetických laborantů a sester

Štítky:

Česká společnost genetických laborantů a sester a CGB laboratoř, a. s.,
Vás srdečně zvou na Celostátní konferenci genetických laborantů a sester
dne 30. května 2013 v Ostravě. Další podrobnosti, včetně přihlášky, neleznete mezi přílohami.

46. cytogenetická konference

Vážení cytogenetici a přátelé tohoto nevšedního a nenahraditelného oboru,

dovoluji si Vás pozvat na 46. cytogenetickou konferenci, která se letos bude konat v Brně, v kampusu Masarykovy university ve dnech 5. a 6. září 2013. Tuto konferenci již tradičně pořádá Cytogenetická sekce Čs. biologické společnosti a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP. Organizačně akci zajišťuje Sekce nádorové cytogenetiky Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno pod záštitou děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

Genomics in Reproductive Medicine

Štítky:

Asociace center lékařské genetiky ČR a BGI health Europe Vás srdečně zvou do Prahy na další jarní sympózium Genomics in Reproductive Medicine. Program konference je opět rozdělen do dvou dnů, pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Zahájení je v pátek 3. května 2013 od 15.50 a další část pak začíná v sobotu 4. května 2013 od 8.00. Místem konání jsou opět prostory ČS VTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1. Tento rok opět přijalo pozvání několik zahraničních hostů - např. Joris Veltman, Alan Handyside, Caroline Ogilvie a Nick Wald. Účastnický poplatek je 500 Kč. Další informace naleznete v přílohách.

Seklův večer

V pondělí 11. března 2013 se od 17.00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2) uskuteční další Seklův večer, tentokrát na téma Vzácná onemocnění: genetické a psychologické aspekty.

28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat do krásného historického města Tábora, kde se budou v tradičním termínu konat již 28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Přípravou letošního setkání byla pořadatelem konference, Sekcí biochemické genetiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s firmou Nutricia, pověřena Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Záštitu nad konferencí převzala 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Je pro nás potěšením a ctí, že můžeme v roce 2013 organizovat setkání českých a slovenských lékařů, genetiků, biochemiků, analytiků a vědců, kteří se věnují diagnostice a léčbě pacientů s dědičnými poruchami metabolismu. Hlavními odbornými tématy letošního setkání budou glykosylační poruchy, lysosomální onemocnění a zazní i novinky o diagnostických možnostech jednotlivých výzkumných a diagnostických center České a Slovenské republiky. Ze zahraničních hostů pozvání přijala dr. Stephanie Grünewald z Great Ormond Street Hospital v Londýně, která přednese přehledovou přednášku o onemocněních ze skupiny dědičných poruch glykosylace proteinů.

Těšíme se na setkání s vámi v Táboře a doufáme, že zde strávíme při odborném a společenském programu příjemné chvíle.

Za organizační výbor
Tomáš Honzík

Kaprasův den 2013

Jak jsme Vás již dříve informovali, ve středu 13. února 2013 se v Praze koná další Kaprasův den. Nyní Vám kromě programu přinášíme i další důležité informace.

Přílohy: 

Kaprasův den 2013

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na další Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 13. února 2013 v Praze pod záštitou děkana 1. LF UK. Místo konání bude upřesněno později, avšak s dostatečným předstihem.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 10. ledna 2013. Délka sdělení bude upřesněna podle počtu příspěvků (předpoklad je 10 minut a 5 minut diskuse). Informujte laskavě své spolupracovníky; pozvánka je také vyvěšena na stránkách SLG.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

3. vědecké sympózium projektu EuroGentest

Projekt EuroGgentest2 si pro pořádání své již třetí valné hromady a zároveň vědeckého sympózia vybral Prahu. Sympózium se bude konat ve čtvrtek 7. a pátek 8. března 2013. Sympózium je otevřené pro všechny zájemce, nejen partnery projektu EuroGentest2. Je však nutná registrace a to nejpozději do 20. ledna 2013. Registrace je zdarma. Více informací s předběžnou verzí programu naleznete v příloze, nebo přímo na webu EuroGentestu.

XVI. celostátní konference DNA diagnostiky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční Celostátní konferenci DNA diagnostiky pořádanou Společností lékařské genetiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V letošním roce se konference uskuteční v Brně ve dnech 28.–30. listopadu 2012 a jejím koordinátorem bude Oddělení lékařské genetiky FN Brno.

Úvodní blok přednášek bude probíhat ve středu 28. listopadu 2012 v odpoledních hodinách v Mendelově refektáři v Mendelově muzeu. Konference pak bude pokračovat 29. a 30. listopadu 2012 v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Brněnský genetický den

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a Mendelovým muzeem MU Brno si Vás dovolují pozvat na Brněnský genetický den na téma klinická genetika a genetická diagnostika, který se koná ve čtvrtek 4. října 2012. Místem konání je Sál Břetislava Bakaly, Bílý dům, Žerotínovo náměstí 6, Brno.

Přílohy: 

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.