kurz

Specializační kurzy a stáže IPVZ

Rádi bychom Vás pozvali na následující vzdělávací akce Katedry lékařské genetiky IPVZ:

  • 26.-27. 2. 2013 - Specializační kurz - Klinická genetika před atestací - povinný předatestační kurz pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na problematiku molekulární genetiky a cytogenetiky (program)
  • 5.-6. 3. 2013 - Specializační kurz - Pokroky lékařské genetiky - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na aktuální problémy klinické genetiky a genetického poradenství, prenatální diagnostiku,
    reprodukční genetiku, onkogenetiku, molekulární genetiku a cytogenetiku (program)
  • 15.-19. 4. 2013 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice, určená pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřená na molekulárně genetickou diagnostiku vybraných chorob, multifaktoriální choroby, molekulárně-genetické a cytogenetické vyšetřovací metody, farmakogenetiku, prenatální diagnostiku, spojené s návštěvou laboratoří
  • 15. 5. 2013 - Specializační kurz - Psychologie genetického poradenství - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci zaměřený na psychologickou, etickou a právní problematiku genetického poradenství

Prezentace z kurzu pro revizní lékaře

Štítky:

Ve středu 20. listopadu 2012 v pražském hotelu ILF proběhl kurz Aktuální stav vybraných laboratorních oborů a problematika revizní činnosti určený pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven. Program kurzu naleznete zde. Některé z prezentací si pak můžete stáhnout ve formátu PDF.

Kurz Genetické poradenství v praxi

V pátek 18. ledna 2013 se koná již třetí ročník kurzu Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty. Místem konání je kinosál ve 2. patře budovy ředitelství Fakultní nemocnice v Motole v Praze (V Úvalu 84, Praha 5 - Motol). Účast je bezplatná, ale je nutné se přihlásit. Program naleznete v příloze.

Certifikovaný kurz Systém managementu kvality v klinických laboratořích

Štítky:

Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze pořádá ve dnech 26.-28. listopadu 2012 certifikovaný kurz s praktickou částí Systém managementu kvality v klinických laboratořích. Tento kurz je určen k vyškolení dostatečného množství zdravotnických pracovníků způsobilých zavádět a udržovat systém kvality v klinických laboratořích v souladu s normou ČSN EN ISO 15189. Zavedení tohoto systému v klinických laboratořích je v současné době jedním ze závazných požadavků plátců zdravotní péče.

Kurz Genetika v moderní medicíně

Štítky:

Zveme zájemce na kurz celoživotního vzdělávání Genetika v moderní medicíně. Tento kurze je zároveň i specializačním kurzem. Kurz se koná v pondělí 14. listopadu 2011 v hotelu Ilf (Budějovická 15, Praha 4). Bližší informace, včetně programu kurzu, naleznete v příloze.

Psychologie a etika genetického poradenství

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Psychologie a etika genetického poradenství, který pořádá Katedra lékařské genetiky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Kurz je naplánován na středu 2. listopadu 2011. Místem konání bude hotel ILF v Praze (Budějovická 15). Bližší podrobnosti, včetně programu, naleznete v přiloženém programu. K účasti se můžete také přihlásit přímo na webu www.ipvz.cz.

Kurz Genetické poradenství

Kurz "Genetické poradenství v praxi" určený sestrám a mladým lékařům působícím v oblasti genetiky proběhne 16. října 2010 v prostorách Genetické ambulance ÚBLG v Motole. Program tohoto doškolovacího kurzu najdete v příloze.

Aktualizace 22. září 2010: Kapacita kurzu již byla naplněna.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.