přednáška

Mendelovy přednášky

I v akademickém roce 2016/2017 pořádá Mendelovo muzeum v Brně cyklus přednášek věhlasných světových odborníků na témata související s genetikou a molekulární biologií. Například v tomto cyklu jsou mezi nimi hned tři laureáti Nobelovy ceny. První přednáška s názvem The Molecular Machinery of Intracellular Protein Degradation: Structural Studies ex situ and in situ se koná již tento čtvrtek, tzn. 22. září 2016 od 17.00 a přednese ji profesor Wolfgang Baumeister v refektáři Augustiniánského opatství sv. Tomáše na Starém Brně (Mendelovo náměstí 1a, Brno).

Více informací k této přednášce, ale i dalším plánovaným přednáškám naleznete v přiložených letácích, případně přímo na webu mendellectures.muni.cz.

Centra pro vzácná onemocnění v ČR – novinky

V České republice postupně vznikají vysoce specializovaná centra pro jednotlivá vzácná onemocnění nebo jejich skupiny, která vytvářejí týmy specialistů a spolupracují s příslušnými skupinami pacientů a jejich organizacemi. Vedle zdravotnických profesionálů je nutná i spolupráce se specialisty ve školství a sociální sféře. Zlepšit tuto spolupráci se nejen v oblasti vzácných onemocnění snaží projekt „Jdeme společně“.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na odbornou přednášku v rámci cyklu Lékařská genetika pro veřejnost, tentokrát na téma Centra pro vzácná onemocnění v ČR – novinky v rámci národní strategie pro vzácná onemocnění. Přednáší prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. Přednáška se uskuteční v úterý 25. února 2014 v 17.00 v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity (Mendlovo náměstí 1a, Brno).

Jste srdečně zváni.

Mendelovy přednášky v Brně

I v letošním roce se v Brně konají tzv. Mendelovy přednášky, pořádané Lékařskou fakultou a Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity. Na tento rok jsou zatím naplánovány tyto přednášky:

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.