seminář

Seminář Ledviny a močové cesty plodu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abychom Vás jménem společnosti FETMED pozvali na seminář Ledviny a močové cesty plodu - screening, prevence, léčba a komplikace, který se koná 20. března 2020 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

V multidisciplinárním konceptu budou diskutovány aktualizace v diagnostice, prevenci, léčbě a možných komplikacích. Gynekologové, neonatologové, specialisté fetální medicíny a dětští radiologové, urologové a nefrologové společně zdůrazní důležitost spolupráce mezi různými obory.

Firemní seminář o sekvenování nové generace a souvisejících aplikacích

Štítky:

Firma Biogen ve spolupráci s GATC Biotech si Vás dovolují pozvat na seminář Introduction to Next Generation sequencing technologies and related applications. Seminář se bude konat 17. června 2013 od 10.00 do 12.00 v Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK (Albertov 4, 12800 Praha 2) v seminární místnosti č. 2, zvýšené přízemí vpravo. Podrobnosti naleznete v příloze.

Význam komplexní péče o pacienty s Epidermolysis bullosa congenita ve specializovaném EB Centru ČR

Štítky:

Sekce dětské dermatologie České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s EB centrem a organizací Debra ČR pořádají v pátek 7. června jako součást Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů již 2. odborný seminář na téma Význam komplexní péče o pacienty s Epidermolysis bullosa congenita ve specializovaném EB Centru ČR.

Seminář Genetická analýza v rutinní praxi

Štítky:

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář Genetická analýza v rutinní praxi, který se uskuteční ve středu 22. května 2013 od 10:00 do 17:00 hodin v Hotelu Flora v Olomouci. Na semináři budou probírána témata jak z oblasti onkogenetiky, tak syndromologie.

Seminář Vzácná onemocnění

Ve středu 21. listopadu 2012 od 13.00 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky koná seminář na téma Vzácná onemocnění. Tento seminář je pořádán Výborem pro zdravotnictví PSP ČR a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Výborem pro sociální politiku PSP ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a pod záštitou poslankyň MUDr. Patricie Kotalíkové a MUDr. Jitky Chalánkové.

Odborný seminář o vzácných onemocněních „Sami vzácní, spolu silní“

V úterý 22. května 2012 se v rámci oslav 190. výročí narození Gregora Johana Mendela koná odborný seminář Vzácná onemocnění - „Sami vzácní, spolu silní“. Místem konání semináře je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, začátek je ve 14.00 a předpokládaný konec v 16.00. Záštitu nad seminářem převzali pan ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a pan poslanec Jan Husák. Podrobnější informace, včetně programu, naleznete v přiloženém letáku.

Prezentace ze společného semináře ČIA a SLG ohledně akreditací genetických laboratoří

V souvislosti s poslední novelizací zákona 373/2011 Sb. o zdravotních službách v úterý 10. dubna 2012 na děkanátu 1. LF UK v Praze proběhl informační seminář, který uspořádaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a Společností lékařské genetiky ČLS JEP.

Prezentace z tohoto semináře naleznete na této stránce.

Informační seminář ČIA a SLG ohledně akreditací genetických pracovišť dle ISO 15189

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle § 28 tohoto zákona genetická laboratorní vyšetření lze provádět pouze v laboratořích, jejichž odborná způsobilost byla posouzena podle příslušné harmonizované normy akreditující osobou. Po domluvě ČIA a SLG ČLS JEP je naplánován odborný seminář na 10. dubna 2012, od 10 do 14 hod v Praze na děkanátu 1. lékařské fakulty University Karlovy, Kateřinská 32, Praha 2 ve 2. patře, číslo dveří 3.073.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.