soutěž

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2018

Štítky:

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikaci za rok 2018.

Podmínky soutěže:

 1. Členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
 2. Práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)
 3. Publikace vyšla v roce 2018

Publikaci hlásí do soutěže vždy její první autor a to emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie publikace. Přihlášky je možné zasílat v období od 1. března 2019 do 30. dubna 2019.

O vítězi soutěže rozhoduje výbor SLG ČLS JEP. Vítězná publikace bude vyhlášena na Sjezdu SLG ČLS JEP v září 2019 v Plzni a vítěz(ka) bude vyzván(a), aby na téma práce přednesli přednášku. Soutěž je spojena s finanční cenou ve výši 10 000 Kč.

Výbor SLG ČLS rovněž posoudí, zda některou z publikací přihlášených do této soutěže nominuje na Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2017

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Cenu o nejlepší publikaci Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP za rok 2017.

Podmínky soutěže:

 • členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
 • práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)
 • publikace vyšla v roce 2017 (práce, které byly v daném roce přijaté k publikaci, ale vyšly až v roce 2018, bude možné přihlásit do dalšího ročníku soutěže)

Přihlášky do soutěže spolu se samotným článkem (např. ve formátu PDF) zasílejte e-mailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka jr. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz) a to nejpozději do 21. ledna 2019. O vítězi bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP. Autorka či autor vítězné publikace bude odměněna/odměněn částkou 10 000 Kč.

Vítězná práce bude prezentována a cena předána na Kaprasově dni 2019.

Den DNA

Štítky:

Dne 25. dubna 1953 v časopise Nature Francis Crick a James Watson svůj článek A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid a proto se právě 25. duben již několik let připomíná jako den DNA. Evropská společnost pro lidskou genetiku (ESHG) již několik let sponzoruje studentskou soutěž o nejlepší esej na téma související právě s DNA či genetikou. Stejně tak je tomu i letos, kdy se navíc soutěží i o nejlepší video.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2016

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.

Pošlete prosím originál publikace ve dvou exemplářích do 19. ledna 2018 na adresu:
MUDr. Jan Všetička, Genetika Ostrava s.r.o., Kořenského 12, 703 00 Ostrava - Vítkovice
nebo v elektronické podobě na adresu:
jan.vseticka55@gmail.com.

Podmínky soutěže:

 • členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
 • práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)

Autor či autorka vítězné publikace bude odměněn/odměněna částkou 10 000 Kč.

Vítězná práce bude prezentována a cena předána na Kaprasově dni 2018.

MUDr. Jan Všetička
vědecký sekretář SLG ČLS JEP

Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
předseda SLG ČLS JEP


Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2015

Štítky:

Aktualizace 19. 10. 2016: Vzhledem k malému počtu prací zaslaných do soutěže o nejlepší publikaci se výbor SLG ČLS JEP rozhodl posunout termín pro jejich zaslání do 31.10.2016.

Výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.

Pošlete prosím originál publikace ve dvou exemplářích do 16. října 31. října 2016 na adresu:
MUDr. Jan Všetička, Genetika Ostrava s.r.o., Kořenského 12, 703 00 Ostrava - Vítkovice
nebo v elektronické podobě na adresu:
jan.vseticka55@gmail.com.

Podmínky soutěže:

 • členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
 • práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)

Autor či autorka vítězné publikace bude odměněn/odměněna částkou 10 000 Kč.

Vítězná práce bude prezentována a cena předána na Kaprasově dni 2017.

MUDr. Jan Všetička
vědecký sekretář SLG ČLS JEP

Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
předseda SLG ČLS JEP


Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2014

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Pošlete prosím originál publikace ve dvou exemplářích do 15. října 2015 na adresu:
MUDr. Jan Všetička, Genetika Ostrava s.r.o., Kořenského 12, 703 00 Ostrava - Vítkovice
nebo v elektronické podobě na adresu:
jan.vseticka55@gmail.com.

Podmínky soutěže:

 • členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
 • práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena)

Autor či autorka vítězné publikace bude odměněn/odměněna částkou 10 000 Kč.

MUDr. Jan Všetička
vědecký sekretář SLG ČLS JEP

Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
předseda SLG ČLS JEP


Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2011

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky za nejlepší publikaci roku 2011.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 31. října 2012 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Pokud publikaci máte v elektronické podobě (PDF), můžete jí poslat také e-mailem:

alexandra.oltova@fnbrno.cz

Podmínky soutěže:

 • Členství 1. autora v SLG ČLS JEP!
 • Práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena).
 • Autor vítězné publikace bude odměněn částkou 10 000,- Kč.

Soutěž o cenu SLG za nejlepší publikaci roku 2010

Štítky:

Aktualizace 26. září 2011: Termín odeslání publikací byl prodloužen do 15. října 2011.

Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky.

Pošlete, prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do 30. září 2011 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
Sekce nádorové cytogenetiky GMBGT IHOK FN Brno
Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 613 00 Brno

Podmínky soutěže:

 • Členství 1. autora v SLG ČLS JEP!
 • Práce musí být původní a provedena na domácím pracovišti (skripta jsou předem vyloučena).
 • Autor vítězné publikace bude odměněn částkou 10 000,- Kč.

Soutěž o cenu nadačního fondu Libora Kozáka za nejlepší publikaci roku 2009

Štítky:

Nadační fond Libora Kozáka vypisuje soutěž o nejlepší publikaci pracovníků do 35 let  v oboru molekulární genetiky za rok 2009. Členství ve Společnosti lékařské genetiky není podmínkou.

Publikace in extenso zasílejte do 30. září 2010 na adresu:

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph. D.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oddělení klinické hematologie
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2009

Štítky:

Výbor Společnosti lékařské genetiky vyzývá všechny členy, aby přihlásili své publikace do soutěže o Cenu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Pošlete prosím, originál publikace ve dvou exemplářích do  30. září 2010 na adresu:

RNDr. Alexandra Oltová
OLG FN Brno, Pracoviště dětské medicíny
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

Podmínky soutěže:

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.