specializační vzdělávání

Termíny atestací

Termíny atestací z lékařské genetiky v roce 2015:

 • Klinická genetika - pro nelékaře
  • 1. červen 2015 od 9.00
  • 7. prosinec 2015 od 9.00
  Oba termíny zajišťuje Katedra genetiky IPVZ a místem konání bude Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, konkrétně pak seminární místnost ve 4. patře uzlu G (vstup přes dospělou část fakultní nemocnice).
 • Lékařská genetika - pro lékaře
  • 28. května 2015 - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  • 10. prosince 2015 - Lékařská fakulta MU v Brně

Plánované kurzy IPVZ na rok 2015

Katedra genetiky IPVZ pod vedením prof. MUDr. Petra Goetze, CSc., plánuje v roce 2015 tyto kurzy:

Připravované kurzy na rok 2014

Přinášíme Vám stručný přehled několika plánovaných kurzů na příští rok. Kromě data a místa konání je u každého kurzu veden i koordinátor.

Jarní specializační kurzy v Brně

Dovolujeme si Vás pozvat na následující kurzy pořádané na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně:

Termíny atestací

Termíny atestací z lékařské genetiky pro rok 2013:

 • 23. května 2013 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 6. prosince 2013 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializační kurzy a stáže IPVZ

Rádi bychom Vás pozvali na následující vzdělávací akce Katedry lékařské genetiky IPVZ:

 • 26.-27. 2. 2013 - Specializační kurz - Klinická genetika před atestací - povinný předatestační kurz pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na problematiku molekulární genetiky a cytogenetiky (program)
 • 5.-6. 3. 2013 - Specializační kurz - Pokroky lékařské genetiky - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na aktuální problémy klinické genetiky a genetického poradenství, prenatální diagnostiku,
  reprodukční genetiku, onkogenetiku, molekulární genetiku a cytogenetiku (program)
 • 15.-19. 4. 2013 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice, určená pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřená na molekulárně genetickou diagnostiku vybraných chorob, multifaktoriální choroby, molekulárně-genetické a cytogenetické vyšetřovací metody, farmakogenetiku, prenatální diagnostiku, spojené s návštěvou laboratoří
 • 15. 5. 2013 - Specializační kurz - Psychologie genetického poradenství - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci zaměřený na psychologickou, etickou a právní problematiku genetického poradenství

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.