úhradová vyhláška

Tempus medicorum o úhradové vyhlášce

Úhradovou vyhláškou pro rok 2013 z pohledu laboratoře zabývalo i poslední (5/2013) číslo časopisu Tempus medicorum, který je vydáván Českou lékařskou komorou.

Článek si můžete přečíst v příloze, případně v kompletním čísle časopisu Tempus medicorum.

Dopisy MZ ČR ohledně úhradové vyhlášky na rok 2013

V příloze naleznete dva dopisy SLG ČLS JEP:

  • Stanovisko Společnosti lékařské genetiky k návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů ze dne 29.11.2012 č.j.:44131/2012, DZP 3343/23
    (adresováno paní ing. Heleně Rögnerové, ředitelce Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním)
  • Stanovisko Společnosti lékařské genetiky a Asociace center lékařské genetiky k současnému návrhu Úhradové vyhlášky pro rok 2013 pro odbornost 816 laboratoř lékařské genetiky: odborné a ekonomické argumenty ze strany odborné společnosti a sdružení poskytovatelů
    (adresováno panu doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc., ministrovi zdravotnictví, a paní ing. Heleně Rögnerové, ředitelce Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním)

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.