úhrady

Informace o úhradách pro genetické laboratoře v roce 2018

Štítky:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se v rámci společných jednání dohodly na vytvoření nových výkonů či balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění.

Více informací naleznete na webu VZP a tam umístěných přílohách.

Jak se vyhnout problémům při revizích laboratorních výkonů lékařské genetiky

Štítky:

Ve Zdravotnickém deníku vyšel článek MUDr. Zdeňky Salcman Kučerové, MBA, ředitelky odboru kontroly a revize zdravotní péče, který se týká nejčastějších chyb, se kterými se pracovníci VZP setkávají při kontrolách a revizích v laboratořích lékařské genetiky.

Memorandum o společném postupu při projednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816

Štítky:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
a
Asociace center lékařské genetiky ČR
a
Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB
dále jen „Signatáři“
vědomi si významu lékařské genetiky, která je jedním z nejperspektivnějších oborů medicíny zasahujícím stále významněji do většiny oblastí moderní medicíny, ve snaze o racionální zavedení nových technologií a řešení aktuální kritické situace ve financování lékařské genetiky, vyzývají poskytovatele zdravotních služeb v odbornostech 208 a 816 ke společnému postupu při dojednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816.

Přílohy: 

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.