vzácná onemocnění

Národní strategie pro vzácná onemocnění

V přílohách naleznete Prohlášení vlády ČR a Národní strategii pro vzácná onemocnění.

Národní strategie pro vzácná onemocnění na rok 2010-2020

V záložce Klinická pracoviště/Guidelines najdete Prohlášení vlády ČR a národní program strategie zabývající se vzácnými chorobami.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.