VZP

Informace o úhradách pro genetické laboratoře v roce 2018

Štítky:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se v rámci společných jednání dohodly na vytvoření nových výkonů či balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění.

Více informací naleznete na webu VZP a tam umístěných přílohách.

Informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťoven

Štítky:

V příloze naleznete informace pro revizní pracovníky zdravotních pojišťověn v ČR v odbornostech 208 a 816 ke kontrole indikací, správnosti a oprávněnosti provádění (a vykazování k úhradě) laboratorních genetických vyšetření a vedení zdravotnické dokumentace u těchto vyšetření. Toto doporučení dále rozvíjí dříve původní doporučení VZP.

Jak se vyhnout problémům při revizích laboratorních výkonů lékařské genetiky

Štítky:

Ve Zdravotnickém deníku vyšel článek MUDr. Zdeňky Salcman Kučerové, MBA, ředitelky odboru kontroly a revize zdravotní péče, který se týká nejčastějších chyb, se kterými se pracovníci VZP setkávají při kontrolách a revizích v laboratořích lékařské genetiky.

VZP hledá revizního lékaře či lékařku pro obor lékařská genetika

Štítky:

Všeobecná zdravotní pojišťovna hledá revizního lékaře či lékařku pro několik specializací a mezi nimi je i lékařská genetika. Více informací v přiloženém inzerátu, nebo na serveru Spráce.cz.

Přílohy: 

Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP „Cesta pro zdraví žen“ a „Cesta pro zdraví mužů“

Štítky:

Pro: Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Věc: Otevřené prohlášení Výboru k projektům VZP: „Cesta pro zdraví žen, Cesta pro zdraví mužů“

Vážený pane ministře, Vážený pan řediteli,

Za Společnost lékařské genetiky si dovolujeme zaslat naše nesouhlasné stanovisko s některými aktivitami VZP, které dle našeho odborného hlediska nejsou v souladu se správnou lékařskou praxí a zásadami úhrad zdravotní nebo preventivní péče.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.