Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Úmluva o lidských právech a biomedicíně, tzv. Bioetická konvence (RE).

Plné znění (v angličtině) naleznete na webu Rady Evropy:

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm

Český překlad ke stažení ve formátu PDF:

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Czech/164-Czech.pdf

K této úmluvě existuje specifický dodatek, týkající se genetického testování pro zdravotnické účely:

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/203.htm

Český překlad tohoto dodatku pak naleznete jako přílohu této stránky.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.