Informační materiály

Odkazy na informační zdroje pro veřejnost

Genetické testování pro zdravotnické účely - informační materiál připravený Radou Evropy za pomoci prof. Pascala Borryho, s komentáři od Dr. Heidi Howardové, prof. Martiny C. Cornelové a dalších členů Professional and Public Policy Committee European Society of Human Genetics. Vznik letáku byl podpořen projektem EuroGentest v rámci 7. rámcového programu EU (FP7-HEALTH-F4-2010-261469) a ESHG. Překlad do češtiny: Andrej Kutarňa. Revize: prof. Viktor Kožich (1. LF UK / VFN v Praze).

Dědičnost nádorů, dědičné nádorové syndromy

Brožury, informace o dědičnosti nádorů a prevenci
http://www.linkos.cz/pro-pacienty/

Dědičné nádorové syndromy, informace pro lékaře i veřejnost.
Informace na webových stránkách české onkologické společnosti:
Genetická a rodinná rizika vzniku nádorů
http://www.linkos.cz/prevence/geneticka-rizika-vzniku-nadoru/

Informační brožury pro pacienty a rodiny:
Informace na webových stránkách Masarykova onkologického ústavu
http://www.mou.cz/cz/oddeleni-epidemiologie-a-genetiky-nadoru-oegn/depar...

Další dědičná onemocnění

Novorozenecký screening
http://www.novorozeneckyscreening.cz/

Vzácná onemocnění
http://www.vzacnenemoci.cz/
http://www.vzacna-onemocneni.cz/

Mendlova genetická poradna
http://www.mendelmuseum.muni.cz/cz/mendelova-geneticka-poradna/

České informační letáky pro pacienty a rodiny na portálu Eurogentest
http://www.eurogentest.org/web/info/public/unit6/patients_czech.xhtml

Genetické ambulance

Dr. Všetička
http://www.geneticka-ambulance.cz/

FN Olomouc
http://www.fnol.cz/ustav-lekarske-genetiky-a-fetalni-mediciny-zakladni-i...

OLG FN Brno
http://www.fnbrno.cz/Article.asp?nDepartmentID=987&nArticleID=1731&nLang...

FN Motol
http://www.fnmotol.cz/ublg/ambulance

FTN Praha
http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/oddeleni-lek...

OLG České Budějovice
http://www.nemcb.cz/cz/department/44/Oddeleni-lekarske-genetiky.html?det...

FN Plzeň
http://www.fnplzen.cz/pracoviste_detail.asp?klinodd_cislo=37

FN Ostrava
http://www.fno.cz/oddeleni-lekarske-genetiky/o-nas

FN Hradec Králové
http://www.fnhk.cz/cze/index.php?dir=42&id=1313

Databázi pracovišť klinické genetiky naleznete také zde.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.