Složení výborů SLG v minulosti

Složení výboru SLG ČLS JEP pro období 2014-2018:

prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.
milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz (předseda)
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha
prim. MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
subrti@fnplzen.cz (1. místopředseda)
Ústav lékařské genetiky
LF UK a FN Plzeň
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
foretova@mou.cz (2. místopředsedkyně)
Masarykův onkologický ústav
Brno
MUDr. Jan Všetička
jan.vseticka55@gmail.com (vědecký tajemník)
Genetika Ostrava s. s r. o.
Ostrava
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
zuze@vfn.cz (pokladník)
Centrum nádorové cytogenetiky
ÚKBLD VFN a 1. LF UK, Praha
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
fajkusova.lenka@fnbrno.cz
Centrum molekulární biologie a genové terapie
Brno
prim. MUDr. Renata Gaillyová
gaillyova@fnbrno.cz
Oddělení lékařské genetiky
FN Brno
prim. MUDr. Vladimír Gregor
vladimir.gregor@ftn.cz
Thomayerova nemocnice
Praha
prim. MUDr. Markéta Havlovicová
marketa.havlovicova@fnmotol.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
jarosova.marie@fnbrno.cz
Interní hematologická a onkologická klinika
FN Brno
Mgr. Ondřej Scheinost
osche@nemcb.cz
Nemocnice České Budějovice a. s.
České Budějovice
prim. MUDr. David Stejskal
david.stejskal@gennet.cz
GENNET s. s r. o.
Praha
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
vrtel@fnol.cz
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
FN Olomouc

Revizní komise pro období 2014-2018:

prim. MUDr. Věra Jüttnerová
vjuttnerova@centrum.cz
Oddělení lékařské genetiky
FN Hradec Králové
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
kyra@vfn.cz
Centrum nádorové cytogenetiky
ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha
prim. MUDr. Jana Židovská, CSc.
zidovska.jana@vfn.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK Praha

Složení výboru SLG ČLS JEP pro období 2010-2014

Seznam členů výboru SLG:

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. předseda výboru SLG
Prim. Doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. místopředseda
Doc. MUDr. Viktor Kožich, Ph.D. místopředseda
RNDr. Alexandra Oltová vědecký tajemník
Prim. MUDr. Věra Jüttnerová pokladník

Další členové výboru:
Prim. MUDr. Renata Gaillyová
Prim. MUDr. Vladimír Gregor
prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.
Mgr. Ondřej Scheinost
prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Prim. MUDr. Ivan Šubrt
Prim. MUDr. Jan Všetička
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Revizní komise:
Prim. MUDr. Jana Židovská, CSc.
prof. ing. Kyra Michalová, DrSc.
doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.