slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

23. celostátní konference DNA diagnostiky

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás jménem Společnosti lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a současně programového a organizačního výboru pozvali na 23. celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se uskuteční ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 v Brně v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

Aktuální informace o konferenci naleznete na www.dnakonference.cz.

Na setkání a spolupráci se těší
organizační tým Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Přílohy: 

2. výzva pro zapojení do ERN

Štítky:

Dne 30. září 2019 byla uveřejněna druhá výzva pro poskytovatele zdravotních služeb k podání žádostí o zapojení do jednotlivých Evropských referenčních sítí (ERN) pro vzácná onemocnění. Více informací naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

I v letošním roce se koná kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi, tentokrát 2. listopadu 2019. Více informací s možností přihlášení na web IPVZ

Pracovní skupina pro kardiogenetiku

Štítky:

Rádi bychom Vás upozornili, že vznikla pracovní skupina pro kardiogenetiku - proběhly již dvě schůzky ve FN Motol a funguje také e-mailová diskusní skupina. Více informací bude postupně zveřejňováno na webu kardiogenetika.cz. Pokud byste měli zájem se k této skupině také připojit, napište na adresu Lenka.Piherova@lf1.cuni.cz.

Páté supplementum časopisu Klinická onkologie

Byly zpřístupněny další články nyní v pořadí již pátého supplementa časopisu Klinická onkologie, které se věnuje doporučením pro genetickou diagnostiku dědičných nádorových syndromů a predispozic. Všech pět dosud vydaných supplement naleznete zde, případně v části Doporučení na nově připravovaném webu SLG.

Mezilaboratorní kontrola kvalita molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2019

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme za účast v loňské Mezilaboratorní kontrole kvality (MKK) molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy v ČR.

K letošní MKK bude nutné se opět předem registrovat, časový harmonogram zůstává i nadále stejný. Manipulační poplatek spojený s účastí v MKK je pro letošní rok ve výši 1300,- Kč.

Registrace je možná od 4. do 30. června 2019 vyplněním registračního formuláře, který je dostupný online pomocí tlačítka níže. V případě, že se k účasti v MKK přihlásíte, bude Vám zaslána faktura se splatností 30 dnů.

28. mezinárodní kongres International Society for Forensic Genetics

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na kongres International Society for Forensic Genetics 2019, který se bude konat ve dnech 11.-13. 9. 2019 v Prague Congress Centre. Více informací o kongresu včetně online přihlášky na workshopy i hlavní program naleznete na webových stránkách konference www.isfg2019.org.

Kongres se koná již po dvacáté osmé; letos je to poprvé v České republice. Pevně věříme, že naše pozvání na setkání se špičkami světové forenzní genetiky přijmete a budeme se těšit na Vaši účast.

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 52. výroční cytogenetická konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 52. výroční cytogenetickou konferenci. Tato konference se bude konat ve dnech 11.-13. 9. 2019 v Plzni, v kongresovém centru hotelu Parkhotel. Více informací o konferenci včetně online přihlášky naleznete na webových stránkách konference www.slg2019.cz.

Pevně věříme, že naše pozvání do Plzně přijmete a budeme se těšit na Vaši účast.

Za organizační výbor:
MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
prezident konference
přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UK a Fakultní nemocnice Plzeň

Za pořádající agenturu:
Martina Ludvíková
EUROVERLAG s.r.o., Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 421 040, 377 371 118
mobil: +420 724 841 047
e-mail: ludvikova@euroverlag.cz

Update 2. 8. 2019: Již je dostupný i program konference ve formátu PDF, pokud by náhodou nefungoval předchozí odkaz, najdete odkaz ke stažení úplně dole na této stránce.

Přílohy: 

ESHG a moratorium pro klinické aplikace editace zárodečného genomu

Nedávný případ narození dvojčat s editovaným genomem rozvířil diskuze na téma současných možností editace lidského genomu, jeho využití v klinické praxi, případných rizik, ale hlavně otázky, jestli jsou tyto postupy za současného stavu poznání etické. Podrobnější informace se můžete dozvědět v tomto vyjádření ESHG Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., se připojuje k tomuto stanovisku.

XXX. Izakovičov memoriál

Ve dnech 9.-11. října 2019 se v ve Village resortu Hanuliak v Belé na Slovensku uskuteční již 30. ročník Izakovičova memoriálu. Více informací naleznete v přiloženém první oznámení.

Přílohy: 

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.