slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

Rádi bychom Vás pozvali na další běh kurzu Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi, který se bude konat 25. dubna 2020. Více informací s možností přihlášení na webu IPVZ.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Cenu o nejlepší publikaci Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP za rok 2019.

Podmínky soutěže:

Kaprasův den – první oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom oznámili, že nadcházející ročník Kaprasova dne se bude konat dne 20. února 2020. Oproti nepsané zvyklosti se tentokrát jedná o čtvrtek. Místem konání bude opět Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2. Registrace k aktivní i pasivní účasti bude otevřena začátkem prosince 2019 na těchto stránkách.

Za organizátory:

MUDr. Vladimír Gregor
OLG Thomayerova nemocnice
vladimir.gregor@ftn.cz

Dodatkový protokol o genetickém testování

Česká republika podepsala dne 24. 10. 2017 Dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely sjednaný k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Dodatkový protokol vstoupil v platnost 1. září 2019.

2. výzva pro zapojení do ERN

Štítky:

Dne 30. září 2019 byla uveřejněna druhá výzva pro poskytovatele zdravotních služeb k podání žádostí o zapojení do jednotlivých Evropských referenčních sítí (ERN) pro vzácná onemocnění. Více informací naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

I v letošním roce se koná kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi, tentokrát 2. listopadu 2019. Více informací s možností přihlášení na web IPVZ

Pracovní skupina pro kardiogenetiku

Štítky:

Rádi bychom Vás upozornili, že vznikla pracovní skupina pro kardiogenetiku - proběhly již dvě schůzky ve FN Motol a funguje také e-mailová diskusní skupina. Více informací bude postupně zveřejňováno na webu kardiogenetika.cz. Pokud byste měli zájem se k této skupině také připojit, napište na adresu Lenka.Piherova@lf1.cuni.cz.

Páté supplementum časopisu Klinická onkologie

Byly zpřístupněny další články nyní v pořadí již pátého supplementa časopisu Klinická onkologie, které se věnuje doporučením pro genetickou diagnostiku dědičných nádorových syndromů a predispozic. Všech pět dosud vydaných supplement naleznete zde, případně v části Doporučení na nově připravovaném webu SLG.

Mezilaboratorní kontrola kvalita molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2019

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme za účast v loňské Mezilaboratorní kontrole kvality (MKK) molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy v ČR.

K letošní MKK bude nutné se opět předem registrovat, časový harmonogram zůstává i nadále stejný. Manipulační poplatek spojený s účastí v MKK je pro letošní rok ve výši 1300,- Kč.

Registrace je možná od 4. do 30. června 2019 vyplněním registračního formuláře, který je dostupný online pomocí tlačítka níže. V případě, že se k účasti v MKK přihlásíte, bude Vám zaslána faktura se splatností 30 dnů.

28. mezinárodní kongres International Society for Forensic Genetics

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na kongres International Society for Forensic Genetics 2019, který se bude konat ve dnech 11.-13. 9. 2019 v Prague Congress Centre. Více informací o kongresu včetně online přihlášky na workshopy i hlavní program naleznete na webových stránkách konference www.isfg2019.org.

Kongres se koná již po dvacáté osmé; letos je to poprvé v České republice. Pevně věříme, že naše pozvání na setkání se špičkami světové forenzní genetiky přijmete a budeme se těšit na Vaši účast.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.