slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 52. výroční cytogenetická konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 52. výroční cytogenetickou konferenci. Tato konference se bude konat ve dnech 11.-13. 9. 2019 v Plzni, v kongresovém centru hotelu Parkhotel. Více informací o konferenci včetně online přihlášky naleznete na webových stránkách konference www.slg2019.cz.

Pevně věříme, že naše pozvání do Plzně přijmete a budeme se těšit na Vaši účast.

Za organizační výbor:
MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
prezident konference
přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UK a Fakultní nemocnice Plzeň

Za pořádající agenturu:
Martina Ludvíková
EUROVERLAG s.r.o., Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 421 040, 377 371 118
mobil: +420 724 841 047
e-mail: ludvikova@euroverlag.cz

Update 2. 8. 2019: Již je dostupný i program konference ve formátu PDF, pokud by náhodou nefungoval předchozí odkaz, najdete odkaz ke stažení úplně dole na této stránce.

Přílohy: 

Páté supplementum časopisu Klinická onkologie

Byly zpřístupněny další články nyní v pořadí již pátého supplementa časopisu Klinická onkologie, které se věnuje doporučením pro genetickou diagnostiku dědičných nádorových syndromů a predispozic. Všech pět dosud vydaných supplement naleznete zde, případně v části Doporučení na nově připravovaném webu SLG.

Mezilaboratorní kontrola kvalita molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2019

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme za účast v loňské Mezilaboratorní kontrole kvality (MKK) molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy v ČR.

K letošní MKK bude nutné se opět předem registrovat, časový harmonogram zůstává i nadále stejný. Manipulační poplatek spojený s účastí v MKK je pro letošní rok ve výši 1300,- Kč.

Registrace je možná od 4. do 30. června 2019 vyplněním registračního formuláře, který je dostupný online pomocí tlačítka níže. V případě, že se k účasti v MKK přihlásíte, bude Vám zaslána faktura se splatností 30 dnů.

28. mezinárodní kongres International Society for Forensic Genetics

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na kongres International Society for Forensic Genetics 2019, který se bude konat ve dnech 11.-13. 9. 2019 v Prague Congress Centre. Více informací o kongresu včetně online přihlášky na workshopy i hlavní program naleznete na webových stránkách konference www.isfg2019.org.

Kongres se koná již po dvacáté osmé; letos je to poprvé v České republice. Pevně věříme, že naše pozvání na setkání se špičkami světové forenzní genetiky přijmete a budeme se těšit na Vaši účast.

ESHG a moratorium pro klinické aplikace editace zárodečného genomu

Nedávný případ narození dvojčat s editovaným genomem rozvířil diskuze na téma současných možností editace lidského genomu, jeho využití v klinické praxi, případných rizik, ale hlavně otázky, jestli jsou tyto postupy za současného stavu poznání etické. Podrobnější informace se můžete dozvědět v tomto vyjádření ESHG Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., se připojuje k tomuto stanovisku.

XXX. Izakovičov memoriál

Ve dnech 9.-11. října 2019 se v ve Village resortu Hanuliak v Belé na Slovensku uskuteční již 30. ročník Izakovičova memoriálu. Více informací naleznete v přiloženém první oznámení.

Přílohy: 

Science in ART

Při příležitosti 20 let fungování kliniky reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky REPROMEDA si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Science in ART - ART in science, která se koná 13. června 2019. Na konferenci vystoupí renomovaní přednášející: Alan Handyside, Gary Harton, Attila Vereczkey, Tonko Mardešič, Kateřina Veselá a mnoho dalších. Večerní program obstará fenomenální trumpetista Laco Deczi.

Více informací s možností registrace naleznete přímo na webu konference.

23. celostátní konference DNA diagnostiky

Vážení kolegové,
již 23. celostátní konference DNA diagnostiky se letos bude konat v Brně ve dnech 28.-29. listopadu 2019. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Další informace se budou objevovat na adrese www.dnakonference.cz.

Přílohy: 

Fellowship na European Human Genetics Conference 2019

ESHG logo

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP ve spolupráci s ESHG vyhlašuje soutěž o ESHG Fellowship 2019. Fellowship je spojen se stipendiem ve výši až 600 €, které je možné využít na podporu účasti vybrané osoby na letošní konferenci ESHG v Göteborgu. Výbor SLG ČL JEP stanovil podmínky letošního ročníku soutěže takto:

  • Věk do 35 let
  • Členství v SLG ČLS JEP
  • Přijatý konferenční příspěvek na letošní ESHG konferenci (jako prezentující autor)
  • Uchazeč(ka) neobdržel(a) stejné stipendium již v minulých letech
  • Není možná kombinace s ESHG Conference Fellowship (spojené s přijatým abstraktem)

Přihlášky zasílejte emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie hlášeného abstraktu, potvrzení o jeho přijetí do programu letošní konference a zároveň také stručný životopis uchazeče a přehled jeho publikací. Přihlášky je možné zasílat v období od 1. března 2019 do 15. dubna 2019.

O udělení fellowshipu bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP. Kontakt na vítěze/vítězku bude předán přímo sekretariátu ESHG k dokončení potřebné administrativy.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2018

Štítky:

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikaci za rok 2018.

Podmínky soutěže:

  1. Členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
  2. Práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)
  3. Publikace vyšla v roce 2018

Publikaci hlásí do soutěže vždy její první autor a to emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie publikace. Přihlášky je možné zasílat v období od 1. března 2019 do 30. dubna 2019.

O vítězi soutěže rozhoduje výbor SLG ČLS JEP. Vítězná publikace bude vyhlášena na Sjezdu SLG ČLS JEP v září 2019 v Plzni a vítěz(ka) bude vyzván(a), aby na téma práce přednesli přednášku. Soutěž je spojena s finanční cenou ve výši 10 000 Kč.

Výbor SLG ČLS rovněž posoudí, zda některou z publikací přihlášených do této soutěže nominuje na Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.