slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

23. celostátní konference DNA diagnostiky

Vážení kolegové,
již 23. celostátní konference DNA diagnostiky se letos bude konat v Brně ve dnech 28.-29. listopadu 2019. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Další informace se budou objevovat na adrese www.dnakonference.cz.

Přílohy: 

Fellowship na European Human Genetics Conference 2019

ESHG logo

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP ve spolupráci s ESHG vyhlašuje soutěž o ESHG Fellowship 2019. Fellowship je spojen se stipendiem ve výši až 600 €, které je možné využít na podporu účasti vybrané osoby na letošní konferenci ESHG v Göteborgu. Výbor SLG ČL JEP stanovil podmínky letošního ročníku soutěže takto:

 • Věk do 35 let
 • Členství v SLG ČLS JEP
 • Přijatý konferenční příspěvek na letošní ESHG konferenci (jako prezentující autor)
 • Uchazeč(ka) neobdržel(a) stejné stipendium již v minulých letech
 • Není možná kombinace s ESHG Conference Fellowship (spojené s přijatým abstraktem)

Přihlášky zasílejte emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie hlášeného abstraktu, potvrzení o jeho přijetí do programu letošní konference a zároveň také stručný životopis uchazeče a přehled jeho publikací. Přihlášky je možné zasílat v období od 1. března 2019 do 15. dubna 2019.

O udělení fellowshipu bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP. Kontakt na vítěze/vítězku bude předán přímo sekretariátu ESHG k dokončení potřebné administrativy.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2018

Štítky:

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikaci za rok 2018.

Podmínky soutěže:

 1. Členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
 2. Práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)
 3. Publikace vyšla v roce 2018

Publikaci hlásí do soutěže vždy její první autor a to emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie publikace. Přihlášky je možné zasílat v období od 1. března 2019 do 30. dubna 2019.

O vítězi soutěže rozhoduje výbor SLG ČLS JEP. Vítězná publikace bude vyhlášena na Sjezdu SLG ČLS JEP v září 2019 v Plzni a vítěz(ka) bude vyzván(a), aby na téma práce přednesli přednášku. Soutěž je spojena s finanční cenou ve výši 10 000 Kč.

Výbor SLG ČLS rovněž posoudí, zda některou z publikací přihlášených do této soutěže nominuje na Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018.

Mezinárodní den vrozených vad

Logo

Podobně jako poslední únorový den je Mezinárodním dnem vzácných onemocnění, tak 3. březen se již několik let (5) připomíná jako Mezinárodní den vrozených vad.

Více informací naleznete zde:

Fertility Vision

Logo

Fertility Vision 2019 je první ročník mezinárodní konference asistované reprodukce, která se bude konat 3-4. května 2019 v Hradci Králové v prostorách hotelu Tereziánský dvůr a divadla Drak.

Pořadatelé by rádi navázali na odkaz průkopníka asistované reprodukce v České republce, prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc., přezdívaného také „otec dětí ze zkumavky“, a sdíleli napříč lékařskými obory nové poznatky, metody a posouvali i touto cestou obor kupředu. Cílem kongresu je spojit odborníky v oborech asistovaná reprodukce a genetika na jedné akci a kromě řešení aktuálních problémů vytyčit i vizi oborů do dalších let.

Další informace, včetně programu a možnosti registrace naleznete na webu www.fertilityvision.cz.

Seminář Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění

Ve středu 20. února 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou poslanců MUDr. Davida Kasala a Ing. Aleše Juchelky koná seminář Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Přílohy: 

Den vzácných onemocnění

Poslední únorový den připadá každý rok na Den vzácných onemocnění. Více informací naleznete na www.rarediseaseday.org. Podívat se můžete například na nejnovější videa k tomuto dni. Tento den je v rámci Evropy organizován pacientskou organizací EURORDIS, v rámci České republiky pak Českou asociací pro vzácná onemocnění.

Informace o akcích, které se u příležitosti Dne vzácných onemocnění konají v Brně, naleznete v příloze.

Young Geneticists Network

Rádi bychom upozornili mladé kolegyně a kolegy na existenci zatím spíše neformální skupiny Young Geneticists Network, která má za cíl sdružovat především mladé lékaře (do 35 let, nebo ty, kteří se stále cítí duchem mladí), kteří jsou v přípravě na atestaci z klinické genetiky, pro výměnu zkušeností jak ohledně vlastního postgraduálního vzdělávání v různých zemích, tak i pro sdílení informací o konferencích, kurzech a také možnostech různých výzkumných projektů a stipendií.

Skupina momentálně funguje jako uzavřená skupina na Facebooku, kde si můžete zažádat o členství, které je následně schváleno některým ze správců. Případně si o pozvánku do skupiny můžete napsat e-mailem na adresu young.geneticist@gmail.com.

Vzdělávací akce a termíny atestací v roce 2019

12.–13. března 2019Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky (ÚBLG 2. LF UK a FNM, Praha)
19.–20. března 2019Specializační kurz Pokroky lékařské genetiky a SK v Klinické genetice (IPVZ)
17. dubna 2019Specializační kurz Psychologie genetického poradenství (IPVZ)
8.–12. dubna 2019Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)
30. května 2019Atestace lékaři (ÚBLG 2. LF UK a FNM, Praha)
3. června 2019Atestace nelékaři (IPVZ, Katedra genetiky při ÚBLG 2. LF UK a FNM, Praha)
9. října 2019Specializační kurz Psychologie genetického poradenství (LF MU Brno)
Říjen 2019, bude upřesněnoSpecializační kurz Pokroky lékařské genetiky a SK v Klinické genetice (IPVZ, Hotel ILF, Praha)
Listopad 2019, bude upřesněnoSpecializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice (IPVZ)
3. prosince 2019Atestace nelékaři (IPVZ, Katedra genetiky při ÚBLG 2. LF UK a FNM, Praha)
5. prosince 2019Atestace lékaři (LF MU Brno)

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2017

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Cenu o nejlepší publikaci Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP za rok 2017.

Podmínky soutěže:

 • členství prvního autora ve SLG ČLS JEP
 • práce musí být původní, provedena na domácím pracovišti a publikována v peer-review časopisu s impact factorem (IF)
 • publikace vyšla v roce 2017 (práce, které byly v daném roce přijaté k publikaci, ale vyšly až v roce 2018, bude možné přihlásit do dalšího ročníku soutěže)

Přihlášky do soutěže spolu se samotným článkem (např. ve formátu PDF) zasílejte e-mailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka jr. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz) a to nejpozději do 21. ledna 2019. O vítězi bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP. Autorka či autor vítězné publikace bude odměněna/odměněn částkou 10 000 Kč.

Vítězná práce bude prezentována a cena předána na Kaprasově dni 2019.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.